Kontakt

Akademia Pomocy Społecznej

Aktualności - Akademia Pomocy Społecznej

 

akademia pomocy spolecznej belka

 Jak zapewnić bezpieczeństwo pracowników socjalnych

W Olsztynie (27-30 września 2022 roku) odbyły się stacjonarne szkolenia „Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników socjalnych w trakcie wykonywania czynności zawodowych”.

Szkolenia są realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W szkoleniach udział wzięło łącznie 60 kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, czyli osób świadczących usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności osoby zatrudnione na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny i aspirant pracy socjalnej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Celem spotkań było pogłębienie i doskonalenie kompetencji z zakresu nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej.

Poprowadziła je Urszula Maziarz  – prawnik, wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu; od 2009 roku – jako prezes Kolegium (obecnie w stanie spoczynku), doświadczony praktyk w realizacji szkoleń z zakresu pomocy społecznej.

Odbyły się w formie warsztatowej, aktywizującej uczestników, w grupach do 15 osób. Uczestnikom projektu zapewnione zostały, m.in:
•    materiały szkoleniowe/dydaktyczne,
•    wyżywienie (obiad oraz 2 przerwy kawowe) w trakcie szkolenia,
•    ubezpieczenie od NNW przez cały okres szkolenia i dojazdu na szkolenie oraz powrotu do miejsca zamieszkania bezpośrednio ze szkolenia,
•    zwrot udokumentowanych kosztów podróży uczestników, z miejsca zamieszkania do miejsca, w którym prowadzone było szkolenie i powrót do miejsca zamieszkania,
•    zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Organizatorem wydarzenia był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

GALERIA ZDJĘĆ

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cztery jednodniowe szkolenia we wrześniu

W związku z realizacją projektu partnerskiego pn.: „Akademia Pomocy Społecznej“ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, czyli osoby świadczące usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności osoby zatrudnione na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny i aspirant pracy socjalnej do udziału w jednodniowych, bezpłatnych szkoleniach stacjonarnych nt. „Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników socjalnych w trakcie wykonywania czynności zawodowych”

Jednodniowe szkolenia w powyższym temacie planowane są do realizacji w czterech terminach:
- 27 września 2022 r. (wtorek)
- 28 września 2022 r. (środa)
- 29 września 2022 r. (czwartek)
- 30 września 2022 r. (piątek)

Szkolenia poprowadzi Urszula Maziarz - prawnik, wieloletni orzecznik samorządowego kolegium odwoławczego, praktyk w stosowaniu materialnych i proceduralnych przepisów administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem praktyki orzeczniczej w stosowaniu przepisów ustawy o pomocy społecznej.

Szkolenia odbędą się w Olsztynie w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (ul. 1 Maja 13 wieżowiec naprzeciwko Teatru im. Stefana Jaracza) w godzinach 8:30-15:30.

Każda grupa będzie liczyć średnio 15 osób.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Koszty szkoleń ponoszone są w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Każdemu uczestnikowi szkoleń stacjonarnych zostaną zapewnione:
- materiały szkoleniowe/dydaktyczne,
- wyżywienie (obiad oraz 2 przerwy kawowe) w trakcie szkolenia,
- ubezpieczenie od NNW przez cały okres szkolenia i dojazdu na szkolenie oraz powrotu do miejsca zamieszkania bezpośrednio ze szkolenia,
- zwrot udokumentowanych kosztów podróży uczestników, z miejsca zamieszkania do miejsca, w którym prowadzone będzie szkolenie i powrót do miejsca zamieszkania. Zwrot kosztów dojazdu nastąpi wyłącznie w sytuacji, gdy miejsce odbywania szkolenia znajduje się poza miejscem zamieszkania uczestnika. Zwrotowi nie podlegają koszty dojazdu w obrębie jednej miejscowości,
- zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Osoby zainteresowane szkoleniami proszone są o wypełnienie poniższych dokumentów i przesłanie ich do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej za pomocą faxu 89 521 95 09, poczty tradycyjnej lub elektronicznej (skan w formie zaszyfrowanej) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.:
1)    Formularz zgłoszeniowy – wypełniony czytelnie (najlepiej drukowanymi literami), opatrzony podpisem osoby delegującej na szkolenie oraz podpisem Uczestnika (załącznik nr 1 do pisma);
2)    Oświadczenie dotyczące niepełnosprawności – jeśli dotyczy (załącznik nr 2 do pisma).

Wypełnione i podpisane dokumenty należy przesłać w terminie do 21 września 2022 roku.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na szkoleniu – o zakwalifikowaniu się do projektu oraz na wybrane szkolenie decyduje spełnienie warunków formalnych przez potencjalnego uczestnika, kolejność wpływu formularza zgłoszeniowego, dostarczenie kompletnej dokumentacji, z uwzględnieniem pierwszeństwa udziału: mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnością.

Dalsze informacje zostaną przekazane tylko osobom zakwalifikowanym drogą elektroniczną lub telefonicznie w późniejszym terminie.

Więcej informacji dotyczących projektu, w tym regulamin rekrutacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.warmia.mazury.pl zakładka „polityka społeczna“ zakładka „Akademia Pomocy Społecznej“.

Szczegółowych informacji o szkoleniach udzielają – Pani Iwona Mazurek tel. 89 512 55 12 oraz Pani Katarzyna Kotulska tel. 89 512 55 14.

Materiały do pobrania:
- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Akademia Pomocy Społecznej
-
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Akademia Pomocy Społecznej - PDF
-
Aneks nr 4 z 28 maja 2021 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Akademia Pomocy Społecznej - PDF
- Formularz zgłoszeniowy
- Oświadczenie dotyczące niepełnosprawności uczestnika projektu

 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

O bezpieczeństwie pracowników socjalnych

W Olsztynie odbyły się cztery jednodniowe szkolenia (20-23 czerwca 2022 roku) „Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników socjalnych w trakcie wykonywania czynności zawodowych” przeprowadzone w ramach projektu partnerskiego „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W szkoleniach udział wzięło łącznie 60 kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej.

Były to osoby świadczące usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności osoby zatrudnione na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny i aspirant pracy socjalnej z terenu województwa warmińsko - mazurskiego.

Celem spotkań było pogłębienie i doskonalenie kompetencji z zakresu nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej.

Szkolenia poprowadziła Urszula Maziarz  – prawnik, wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu; od 2009 roku – jako prezes Kolegium (obecnie w stanie spoczynku), doświadczony praktyk w realizacji szkoleń z zakresu pomocy społecznej.

Szkolenia prowadzone były w formie warsztatowej, aktywizującej uczestników, w grupach do 15 osób. Uczestnikom projektu zapewnione zostały, m.in:
•    materiały szkoleniowe/dydaktyczne,
•    wyżywienie (obiad oraz 2 przerwy kawowe) w trakcie szkolenia,
•    ubezpieczenie od NNW przez cały okres szkolenia i dojazdu na szkolenie oraz powrotu do miejsca zamieszkania bezpośrednio ze szkolenia,
•    zwrot udokumentowanych kosztów podróży uczestników, z miejsca zamieszkania do miejsca, w którym prowadzone było szkolenie i powrót do miejsca zamieszkania,
•    zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Wydarzenie, które odbyło się w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Olsztynie, zorganizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

GALERIA ZDJĘĆ

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zmiany przepisów w obszarze bezdomności

Od 8 do 10 czerwca 2022 roku w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Olsztynie odbyły się trzy jednodniowe szkolenia „Zmiany przepisów prawa w obszarze przeciwdziałania bezdomności” realizowane w ramach projektu partnerskiego „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W szkoleniach udział wzięło łącznie 40 kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, Były to osoby świadczące usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności osoby zatrudnione na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny i aspirant pracy socjalnej z terenu województwa warmińsko - mazurskiego.

Celem było pogłębienie i doskonalenie kompetencji z zakresu nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej.

Szkolenie poprowadziła Urszula Maziarz  – prawnik, wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu; od 2009 roku – jako prezes Kolegium (obecnie w stanie spoczynku), doświadczony praktyk w realizacji szkoleń z zakresu pomocy społecznej.

Prowadzone były w formie warsztatowej, aktywizującej uczestników - w grupach do 15 osób.

Uczestnikom projektu zapewnione zostały m.in:
•    materiały szkoleniowe/dydaktyczne,
•    wyżywienie (obiad oraz 2 przerwy kawowe) w trakcie szkolenia,
•    ubezpieczenie od NNW przez cały okres szkolenia i dojazdu na szkolenie oraz powrotu do miejsca zamieszkania bezpośrednio ze szkolenia,
•    zwrot udokumentowanych kosztów podróży uczestników, z miejsca zamieszkania do miejsca, w którym prowadzone było szkolenie i powrót do miejsca zamieszkania,
•    zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Organizatorem wydarzenia był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej”.

GALERIA ZDJĘĆ

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Realizacja usług opiekuńczych – szkolenie

25-27 maja 2022 roku w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Olsztynie odbyły się trzy jednodniowe szkolenia pn. „Realizacja usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych”.

Realizowane były przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W szkoleniach udział wzięło łącznie 43 kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, czyli osób świadczących usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności osoby zatrudnione na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny i aspirant pracy socjalnej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Celem szkoleń było pogłębienie/doskonalenie kompetencji z zakresu nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej.

Szkolenia poprowadziła Urszula Maziarz  – prawnik, wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu; od 2009 roku – jako prezes Kolegium (obecnie w stanie spoczynku), doświadczony praktyk w realizacji szkoleń z zakresu pomocy społecznej.

Szkolenia prowadzone były w formie warsztatowej, aktywizującej uczestników, w grupach do 15 osób.

Uczestnikom projektu zapewnione zostały, m.in:
•    materiały szkoleniowe/dydaktyczne,
•    wyżywienie (obiad oraz 2 przerwy kawowe) w trakcie szkolenia,
•    ubezpieczenie od NNW przez cały okres szkolenia i dojazdu na szkolenie oraz powrotu do miejsca zamieszkania bezpośrednio ze szkolenia,
•    zwrot udokumentowanych kosztów podróży uczestników, z miejsca zamieszkania do miejsca, w którym prowadzone było szkolenie i powrót do miejsca zamieszkania,
•    zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

GALERIA ZDJĘĆ 

.........................................................................................................................................................................................................................

Nowe rozwiązania organizacyjno-prawne

17-18 maja 2022 roku w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Olsztynie odbyły się dwa jednodniowe szkolenia pn. „Realizacja działania 4.7. Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", (tworzenie mieszkań chronionych i mieszkań dla osób niepełnosprawnych)”.

Realizowane były przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W szkoleniach udział wzięło łącznie 27 kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, czyli osób świadczących usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności osoby zatrudnione na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny i aspirant pracy socjalnej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Celem szkoleń było pogłębienie/doskonalenie kompetencji z zakresu nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej.

Szkolenia poprowadziła Urszula Maziarz  - prawnik, wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu; od 2009 roku - jako prezes Kolegium (obecnie w stanie spoczynku), doświadczony praktyk w realizacji szkoleń z zakresu pomocy społecznej.

Szkolenia prowadzone były w formie warsztatowej, aktywizującej uczestników, w grupach do 15 osób. Uczestnikom projektu zapewnione zostały, m.in:
•    materiały szkoleniowe/dydaktyczne,
•    wyżywienie (obiad oraz 2 przerwy kawowe) w trakcie szkolenia,
•    ubezpieczenie od NNW przez cały okres szkolenia i dojazdu na szkolenie oraz powrotu do miejsca zamieszkania bezpośrednio ze szkolenia,
•    zwrot udokumentowanych kosztów podróży uczestników, z miejsca zamieszkania do miejsca, w którym prowadzone było szkolenie i powrót do miejsca zamieszkania,
•    zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

GALERIA ZDJĘĆ

..........................................................................................................................................................................................................................

Czerwcowe szkolenia z Akademią Pomocy Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie zaprasza na dwa bezpłatne szkolenia w ramach projektu Akademia Pomocy Społecznej.

Spotkania skierowane są do kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z  województwa warmińsko-mazurskiego.

Są to osoby świadczące usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności osoby zatrudnione na stanowiskach: pracownik socjalny i aspirant pracy socjalnej.

Szkolenia:
 
1) „Zmiany przepisów prawa w obszarze przeciwdziałania bezdomności”
Jednodniowe szkolenia temacie planowane są do realizacji w trzech terminach:
- 8 czerwca 2022 r. (środa)
- 9 czerwca 2022 r. (czwartek)
- 10 czerwca 2022 r. (piątek)

2) „Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników socjalnych w trakcie wykonywania czynności zawodowych”
Jednodniowe szkolenia w powyższym temacie planowane są do realizacji w czterech terminach:
- 20 czerwca 2022 r. (poniedziałek)
- 21 czerwca 2022 r. (wtorek)
- 22 czerwca 2022 r. (środa)
- 23 czerwca 2022 r. (czwartek)

Szkolenia poprowadzi Urszula Maziarz - prawnik, wieloletni orzecznik samorządowego kolegium odwoławczego, praktyk w stosowaniu materialnych i proceduralnych przepisów administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem praktyki orzeczniczej w stosowaniu przepisów ustawy o pomocy społecznej.

Spotkania odbędą się w Olsztynie w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (ul. 1 Maja 13 wieżowiec naprzeciwko Teatru im. Stefana Jaracza) w godzinach 8:30-15:30. Każda grupa będzie liczyć średnio 15 osób.

Udział jest bezpłatny. Koszty poszone są w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Każdemu uczestnikowi szkoleń stacjonarnych zostaną zapewnione:
- materiały szkoleniowe/dydaktyczne,
- wyżywienie (obiad oraz 2 przerwy kawowe) w trakcie szkolenia,
- ubezpieczenie od NNW przez cały okres szkolenia i dojazdu na szkolenie oraz powrotu do miejsca zamieszkania bezpośrednio ze szkolenia,
- zwrot udokumentowanych kosztów podróży uczestników, z miejsca zamieszkania do miejsca, w którym prowadzone będzie szkolenie i powrót do miejsca zamieszkania. Zwrot kosztów dojazdu nastąpi wyłącznie w sytuacji, gdy miejsce odbywania szkolenia znajduje się poza miejscem zamieszkania uczestnika. Zwrotowi nie podlegają koszty dojazdu w obrębie jednej miejscowości,
- zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Osoby zainteresowane szkoleniami proszone są o wypełnienie poniższych dokumentów i przesłanie ich do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej za pomocą faxu 89 521 95 09, poczty tradycyjnej lub elektronicznej (skan w formie zaszyfrowanej) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1)    Formularz zgłoszeniowy – wypełniony czytelnie (najlepiej drukowanymi literami), opatrzony podpisem osoby delegującej na szkolenie oraz podpisem Uczestnika (załącznik nr 1 do pisma);
2)    Oświadczenie dotyczące niepełnosprawności – jeśli dotyczy (załącznik nr 2 do pisma).

Wypełnione i podpisane dokumenty należy przesłać w terminie do 25 maja 2022 roku.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na szkoleniu – o zakwalifikowaniu się do projektu oraz na wybrane szkolenie decyduje spełnienie warunków formalnych przez potencjalnego uczestnika, kolejność wpływu formularza zgłoszeniowego, dostarczenie kompletnej dokumentacji, z uwzględnieniem pierwszeństwa udziału: mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnością.

Dalsze informacje zostaną przekazane osobom zakwalifikowanym drogą elektroniczną lub telefonicznie w późniejszym terminie.

Szczegółowych informacji o szkoleniach udzielają – Iwona Mazurek tel. 89 512 55 12 oraz Katarzyna Kotulska tel. 89 512 55 14.

Materiały do pobrania:
- Regulamin rekrutacji
- Zaproszenie na szkolenie - PDF
- Zaproszenie na szkolenie - wersja WORD
- Formularz zgłoszeniowy
- Oświadczenie dotyczące niepełnosprawności uczestnika projektu

...........................................................................................................................................................................................................................

Majowe szkolenia z Akademią Pomocy Społecznej

W związku z realizacją projektu partnerskiego pn.: „Akademia Pomocy Społecznej“ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, czyli osoby świadczące usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności osoby zatrudnione na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny i aspirant pracy socjalnej do udziału w jednodniowych, bezpłatnych szkoleniach stacjonarnych nt.

 • „Realizacja działania 4.7. Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin " Za życiem", (tworzenie mieszkań chronionych i mieszkań dla osób niepełnosprawnych) grupa docelowa programu”

Jednodniowe szkolenia w powyższym temacie planowane są do realizacji w dwóch terminach:

 • 17 maja 2022 r. (wtorek)
 • 18 maja 2022 r. (środa)
 • „Realizacja usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych”

Jednodniowe szkolenia w powyższym temacie planowane są do realizacji w trzech terminach:

 • 25 maja 2022 r. (środa)
 • 26 maja 2022 r. (czwartek)
 • 27 maja 2022 r. (piątek)

Szkolenia poprowadzi Pani Urszula Maziarz - prawnik, wieloletni orzecznik samorządowego kolegium odwoławczego, praktyk w stosowaniu materialnych i proceduralnych przepisów administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem praktyki orzeczniczej w stosowaniu przepisów ustawy o pomocy społecznej.

Szkolenia odbędą się w Olsztynie w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (ul. 1 Maja 13 wieżowiec naprzeciwko Teatru im. Stefana Jaracza) w godzinach 8:30-15:30. Każda grupa będzie liczyć średnio 15 osób.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Koszty szkoleń ponoszone są w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Każdemu uczestnikowi szkoleń stacjonarnych zostaną zapewnione:

 • materiały szkoleniowe/dydaktyczne,
 • wyżywienie (obiad oraz 2 przerwy kawowe) w trakcie szkolenia,
 • ubezpieczenie od NNW przez cały okres szkolenia i dojazdu na szkolenie oraz powrotu do miejsca zamieszkania bezpośrednio ze szkolenia,
 • zwrot udokumentowanych kosztów podróży uczestników, z miejsca zamieszkania do miejsca, w którym prowadzone będzie szkolenie i powrót do miejsca zamieszkania. Zwrot kosztów dojazdu nastąpi wyłącznie w sytuacji, gdy miejsce odbywania szkolenia znajduje się poza miejscem zamieszkania uczestnika. Zwrotowi nie podlegają koszty dojazdu w obrębie jednej miejscowości,
 • zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Osoby zainteresowane szkoleniami proszone są o wypełnienie poniższych dokumentów i przesłanie ich do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej za pomocą faxu 89 521 95 09, poczty tradycyjnej lub elektronicznej (skan w formie zaszyfrowanej) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Formularz zgłoszeniowy – wypełniony czytelnie (najlepiej drukowanymi literami), opatrzony podpisem osoby delegującej na szkolenie oraz podpisem Uczestnika (załącznik nr 1 do pisma);
 • Oświadczenie dotyczące niepełnosprawności – jeśli dotyczy (załącznik nr 2 do pisma).

Wypełnione i podpisane dokumenty należy przesłać w terminie do 9 maja 2022 roku.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na szkoleniu – o zakwalifikowaniu się do projektu oraz na wybrane szkolenie decyduje spełnienie warunków formalnych przez potencjalnego uczestnika, kolejność wpływu formularza zgłoszeniowego, dostarczenie kompletnej dokumentacji, z uwzględnieniem pierwszeństwa udziału: mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnością.

Dalsze informacje zostaną przekazane osobom zakwalifikowanym drogą elektroniczną lub telefonicznie w późniejszym terminie.

Więcej informacji dotyczących projektu, w tym regulamin rekrutacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.warmia.mazury.pl zakładka „polityka społeczna“ zakładka „Akademia Pomocy Społecznej“.

Szczegółowych informacji o szkoleniach udzielają – Iwona Mazurek tel. 89 512 55 12 oraz Katarzyna Kotulska tel. 89 512 55 14.

Materiały do pobrania:

- Zaproszenie na szkolenie
-
Formularz zgłoszeniowy
-
Oświadczenie dotyczące niepełnosprawności uczestnika projektu

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom domów

Szkolenie stacjonarne „Szkolenie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w domach pomocy społecznej z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom domów” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

29 kwietnia 2022 roku w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Olsztynie odbyło się jednodniowe szkolenie pn. „Szkolenie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w domach pomocy społecznej z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom domów” realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W szkoleniu udział wzięło 15 kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, czyli osób świadczących usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności osoby zatrudnione na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny i aspirant pracy socjalnej z terenu województwa warmińsko - mazurskiego.

Jego celem było pogłębienie/doskonalenie kompetencji z zakresu nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej.
Szkolenie poprowadził Grzegorz Baranowski - przedstawiciel Fundacji Libertatem, wieloletni dyrektor domu pomocy społecznej, obecnie dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Szkolenie prowadzone było w formie warsztatowej, aktywizującej uczestników, w grupach do 15 osób. Uczestnikom projektu zapewnione zostały m.in:
•    materiały szkoleniowe/dydaktyczne,
•    wyżywienie (obiad oraz 2 przerwy kawowe) w trakcie szkolenia,
•    ubezpieczenie od NNW przez cały okres szkolenia i dojazdu na szkolenie oraz powrotu do miejsca zamieszkania bezpośrednio ze szkolenia,
•    zwrot udokumentowanych kosztów podróży uczestników, z miejsca zamieszkania do miejsca, w którym prowadzone było szkolenie i powrót do miejsca zamieszkania,
•    zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

GALERIA ZDJĘĆ Z 3 SZKOLEŃ

...........................................................................................................................................................................................................................

Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych

Szkolenia stacjonarne „Zmiany przepisów w zakresie prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

27 i 28 kwietnia 2022 roku w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Olsztynie odbyły się dwa jednodniowe szkolenia pn. „Zmiany przepisów w zakresie prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych” realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W tej inicjatywie udział wzięło łącznie 30 kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, czyli osób świadczących usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności osoby zatrudnione na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny i aspirant pracy socjalnej z terenu województwa warmińsko - mazurskiego.

Celem szkoleń było pogłębienie/doskonalenie kompetencji z zakresu nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej.

Poprowadziła je Urszula Maziarz - prawnik, wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu; od 2009 roku – jako prezes Kolegium (obecnie w stanie spoczynku), doświadczony praktyk w realizacji szkoleń z zakresu pomocy społecznej.

Szkolenia prowadzone były w formie warsztatowej, aktywizującej uczestników, w grupach do 15 osób. Uczestnikom projektu zapewnione zostały m.in:

 • materiały szkoleniowe/dydaktyczne,
 • wyżywienie (obiad oraz 2 przerwy kawowe) w trakcie szkolenia,
 • ubezpieczenie od NNW przez cały okres szkolenia i dojazdu na szkolenie oraz powrotu do miejsca zamieszkania bezpośrednio ze szkolenia,
 • zwrot udokumentowanych kosztów podróży uczestników, z miejsca zamieszkania do miejsca, w którym prowadzone było szkolenie i powrót do miejsca zamieszkania,
 • zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

SZKOLENIA Z 3 SZKOLEŃ

..........................................................................................................................................................................................................................

Po szkoleniu ze zmian przepisów ustawy o pomocy społecznej

Szkolenia stacjonarne „Zmiany przepisów ustawy o pomocy społecznej” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od 19 do 21 kwietnia 2022 roku w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Olsztynie odbyły się trzy jednodniowe szkolenia pn. „Zmiany przepisów ustawy o pomocy społecznej” realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W szkoleniach udział wzięło łącznie 45 kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, czyli osób świadczących usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności osoby zatrudnione na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny i aspirant pracy socjalnej z terenu województwa warmińsko - mazurskiego.

Ich celem było pogłębienie/doskonalenie kompetencji z zakresu nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej.
Poprowadziła je Urszula Maziarz - prawnik, wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu; od 2009 roku – jako prezes Kolegium (obecnie w stanie spoczynku), doświadczony praktyk w realizacji szkoleń z zakresu pomocy społecznej.

Szkolenia prowadzone były w formie warsztatowej, aktywizującej uczestników, w grupach do 15 osób. Uczestnikom projektu zapewnione zostały m.in:
•    materiały szkoleniowe/dydaktyczne,
•    wyżywienie (obiad oraz 2 przerwy kawowe) w trakcie szkolenia,
•    ubezpieczenie od NNW przez cały okres szkolenia i dojazdu na szkolenie oraz powrotu do miejsca zamieszkania bezpośrednio ze szkolenia,
•    zwrot udokumentowanych kosztów podróży uczestników, z miejsca zamieszkania do miejsca, w którym prowadzone było szkolenie i powrót do miejsca zamieszkania,
•    zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

GALERIA ZDJĘĆ Z 3 SZKOLEŃ

...........................................................................................................................................................................................................................

Szkolenia dla pracowników socjalnych

ROPS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza na szkolenie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w domach pomocy społecznej z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom domów.

Wydarzenie skierowane jest do kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z województwa warmińsko-mazurskiego.

Są to osoby świadczące usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności osoby zatrudnione na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny i aspirant pracy socjalnej.

Jednodniowe bezpłatne stacjonarne szkolenie odbędzie się 29 kwietnia 2022 roku (w godz. 8.30-15.30). Warsztaty odbędą się w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Olsztynie (ul. 1 Maja 13 naprzeciwko Teatru im. Stefana Jaracza).

Poprowadzi je Grzegorz Baranowski – przedstawiciel Fundacji Libertatem, wieloletni dyrektor domu pomocy społecznej, obecnie dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Grupa będzie liczyć maksymalnie 15 osób.

Koszty ponoszone są w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Każdemu uczestnikowi zostaną zapewnione:

 • materiały szkoleniowe/dydaktyczne,
 • wyżywienie (obiad oraz 2 przerwy kawowe) w trakcie szkolenia,
 • ubezpieczenie od NNW przez cały okres szkolenia i dojazdu na szkolenie oraz powrotu do miejsca zamieszkania bezpośrednio ze szkolenia,
 • zwrot udokumentowanych kosztów podróży uczestników, z miejsca zamieszkania zwrot udokumentowanych kosztów podróży uczestników, z miejsca zamieszkania do miejsca, w którym prowadzone będzie szkolenie i powrót do miejsca zamieszkania. Zwrot kosztów dojazdu nastąpi wyłącznie w sytuacji, gdy miejsce odbywania szkolenia znajduje się poza miejscem zamieszkania uczestnika. Zwrotowi nie podlegają koszty dojazdu w obrębie jednej miejscowości,
 • zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie poniższych dokumentów i przesłanie ich do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej (skan w formie zaszyfrowanej) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Formularz zgłoszeniowy – wypełniony czytelnie (najlepiej drukowanymi literami), opatrzony podpisem osoby delegującej na szkolenie oraz podpisem Uczestnika (załącznik nr 1 do pisma);
 • Oświadczenie dotyczące niepełnosprawności – jeśli dotyczy (załącznik nr 2 do pisma).

Wypełnione i podpisane dokumenty należy przesłać w terminie do 22 kwietnia 2022 roku.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na szkoleniu – o zakwalifikowaniu się do projektu oraz na wybrane szkolenie decyduje spełnienie warunków formalnych przez potencjalnego uczestnika, kolejność wpływu formularza zgłoszeniowego, dostarczenie kompletnej dokumentacji, z uwzględnieniem pierwszeństwa udziału: mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnością.

Dalsze informacje zostaną przekazane osobom zakwalifikowanym drogą elektroniczną lub telefonicznie w późniejszym terminie.

Więcej informacji dotyczących projektu, w tym regulamin rekrutacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.warmia.mazury.pl zakładka „polityka społeczna“ zakładka „Akademia Pomocy Społecznej“.

Organizatorem wydarzenia jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w związku z realizacją projektu partnerskiego pn.: „Akademia Pomocy Społecznej“ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Szczegółowych informacji udzielają - Iwona Mazurek tel. 89 512 55 12 oraz Katarzyna Kotulska tel. 89 512 55 14.

Materiały do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy
- Oświadczenie dotyczące niepełnosprawności uczestnika projektu

..........................................................................................................................................................................................................................

Dwa bezpłatne szkolenia odbędą się w Olsztynie w ramach realizowanego projektu partnerskiego „Akademia Pomocy Społecznej”.

Stacjonarne spotkania skierowane są do kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z  województwa warmińsko-mazurskiego.

Są to osoby świadczące usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności osoby zatrudnione na stanowiskach: pracownik socjalny i aspirant pracy socjalnej.

Harmonogram szkoleń:
1)    „Zmiany przepisów ustawy o pomocy społecznej”- jednodniowe szkolenia odbędą się w trzech terminach:
- 19 kwietnia 2022 roku (wtorek)
- 20 kwietnia 2022 roku (środa)
- 21 kwietnia 2022 roku (czwartek)
2)    „Zmiany przepisów w zakresie prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych” - jednodniowe szkolenia odbędą się w dwóch terminach:
- 27 kwietnia 2022 roku (środa)
- 28 kwietnia 2022 roku (czwartek)

Szkolenia poprowadzi Urszula Maziarz - prawnik, wieloletni orzecznik samorządowego kolegium odwoławczego, praktyk w stosowaniu materialnych i proceduralnych przepisów administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem praktyki orzeczniczej w stosowaniu przepisów ustawy o pomocy społecznej.

Poszczególne spotkania odbędą się w Olsztynie w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (ul. 1 Maja 13 naprzeciwko Teatru im. Stefana Jaracza). Każda grupa będzie liczyć średnio 15 osób.

Udział jest bezpłatny.

Każdemu uczestnikowi zostaną zapewnione:
- materiały szkoleniowe/dydaktyczne,
- wyżywienie (obiad oraz 2 przerwy kawowe) w trakcie szkolenia,
- ubezpieczenie od NNW przez cały okres szkolenia i dojazdu na szkolenie oraz powrotu do miejsca zamieszkania bezpośrednio ze szkolenia,
- zwrot udokumentowanych kosztów podróży uczestników, z miejsca zamieszkania zwrot udokumentowanych kosztów podróży uczestników, z miejsca zamieszkania do miejsca, w którym prowadzone będzie szkolenie i powrót do miejsca zamieszkania. Zwrot kosztów dojazdu nastąpi wyłącznie w sytuacji, gdy miejsce odbywania szkolenia znajduje się poza miejscem zamieszkania uczestnika. Zwrotowi nie podlegają koszty dojazdu w obrębie jednej miejscowości,
- zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Zgłoszenia przyjmowane są do 12 kwietnia 2022 roku. Wypełnione dokumenty należy przesłać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej za pomocą faxu 89 521 95 09, poczty tradycyjnej lub elektronicznej (skan w formie zaszyfrowanej) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dokumenty:
1)    Formularz zgłoszeniowy – wypełniony czytelnie (najlepiej drukowanymi literami), opatrzony podpisem osoby delegującej na szkolenie oraz podpisem uczestnika (załącznik nr 1);
2)    Oświadczenie dotyczące niepełnosprawności – jeśli dotyczy (załącznik nr 2).

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na szkoleniu – o zakwalifikowaniu sie do projektu oraz na wybrane szkolenie decyduje spełnienie warunków formalnych przez potencjalnego uczestnika, kolejoność wpływu formulrza zgłoszeniowego, dostarczenie kompletnej dokumentacji, z uwzględnieniem pierwszeństwa udziału: mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnością.

Dalsze informacje zostaną przekazane osobom zakwalifikowanym drogą elektroniczną lub telefonicznie w późniejszym terminie.

Projekt „Akademia Pomocy Społecznej“ jest realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest pogłębienie oraz doskonalenie kompetencji z zakresu nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej przez 296 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z makroregionu V, który tworzą województwa: podlaskie oraz warmińsko-mazurskie do lipca 2022.

Szczegółowych informacji udzielają:
- Iwona Mazurek tel. 89 512 55 12
- Katarzyna Kotulska tel. 89 512 55 14.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
- Formularz zgłoszeniowy
- Oświadczenie dotyczące niepełnosprawności uczestnika projektu

 .........................................................................................................................................................................................................................

Program »Posiłek w szkole i w domu«

W dniach 7-9 lutego 2022 r. odbyły się 3 jednodniowe szkolenia w trybie zdalnym pn. „Program »Posiłek w szkole i w domu« – aspekty prawne realizacji” realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W szkoleniach udział wzięło łącznie 45 kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, czyli osób świadczących usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności osoby zatrudnione na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny i aspirant pracy socjalnej z terenu województwa warmińsko – mazurskiego.

Celem szkoleń było pogłębienie wiedzy i podniesienie kompetencji z zakresu realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Szkolenia poprowadził trener Pan Michał Soćko - radca prawny i doktor nauk prawnych. Nauczyciel akademicki, którego główny obszar zainteresowań naukowych obejmuje prawo pracy oraz prawo administracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa pomocy społecznej. Autor ponad dwudziestu publikacji naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach oraz uczestnik kilkudziesięciu konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych.

Szkolenia prowadzone były w formie zdalnej, odbywały się w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem połączeń on-line, w formie umożliwiającej przekazanie i utrwalenie treści określonych w programie szkolenia, aktywizującej uczestników, w grupach do 15 osób.

Uczestnikom projektu zapewniono w formie elektronicznej, m.in:
•    materiały szkoleniowe/dydaktyczne,
•    zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom szkoleń i zapraszamy do udziału w kolejnych działaniach w ramach projektu.

...........................................................................................................................................................................................................................

Zmiany w zakresie dostosowania przepisów ustawy o pomocy społecznej

W dniach 1-2 lutego 2022 r. odbyły się 2 jednodniowe szkolenia w trybie zdalnym pn. „Zmiany w zakresie dostosowania przepisów ustawy o pomocy społecznej do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) tzw. RODO” realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W szkoleniach udział wzięło łącznie 30 kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, czyli osób świadczących usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności osoby zatrudnione na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny i aspirant pracy socjalnej z terenu województwa warmińsko – mazurskiego.

Celem szkoleń było pogłębienie wiedzy i podniesienie kompetencji z zakresu dostosowania przepisów ustawy o pomocy społecznej do wymogów RODO.

Szkolenia poprowadził trener Pan Michał Soćko - radca prawny i doktor nauk prawnych. Nauczyciel akademicki, którego główny obszar zainteresowań naukowych obejmuje prawo pracy oraz prawo administracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa pomocy społecznej. Autor ponad dwudziestu publikacji naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach oraz uczestnik kilkudziesięciu konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych.

Szkolenia prowadzone były w formie zdalnej, odbywały się w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem połączeń on-line, w formie umożliwiającej przekazanie i utrwalenie treści określonych w programie szkolenia, aktywizującej uczestników, w grupach do 15 osób.

Uczestnikom projektu zapewniono w formie elektronicznej, m.in:
•    materiały szkoleniowe/dydaktyczne,
•    zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom szkoleń i zapraszamy do udziału w kolejnych działaniach w ramach projektu.

...........................................................................................................................................................................................................................

Zmiany przepisów dotyczących domów pomocy społecznej (DPS)

W dniach 25-27 stycznia 2022 r. odbyły się 3 jednodniowe szkolenia w trybie zdalnym pn. „Zmiany przepisów dotyczących domów pomocy społecznej (DPS),w tym odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, kierowania do domów pomocy społecznej osób wymagających tego rodzaju wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi i osób niepełnosprawnych realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W szkoleniach udział wzięło łącznie 45 kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, czyli osób świadczących usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności osoby zatrudnione na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny i aspirant pracy socjalnej z terenu województwa warmińsko – mazurskiego.

Celem szkoleń było pogłębienie wiedzy i podniesienie kompetencji z zakresu stosowania nowych przepisów dotyczących domów pomocy społecznej.

Szkolenia poprowadził trener Pan Michał Soćko - radca prawny i doktor nauk prawnych. Nauczyciel akademicki, którego główny obszar zainteresowań naukowych obejmuje prawo pracy oraz prawo administracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa pomocy społecznej. Autor ponad dwudziestu publikacji naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach oraz uczestnik kilkudziesięciu konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych.

Szkolenia prowadzone były w formie zdalnej, odbywały się w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem połączeń on-line, w formie umożliwiającej przekazanie i utrwalenie treści określonych w programie szkolenia, aktywizującej uczestników, w grupach do 15 osób.

Uczestnikom projektu zapewniono w formie elektronicznej, m.in:
•    materiały szkoleniowe/dydaktyczne,
•    zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom szkoleniach i zapraszamy do udziału w kolejnych działaniach w ramach projektu.

...........................................................................................................................................................................................................................

Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych – aspekty prawne

W dniach 24-25 stycznia 2022 roku w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Olsztynie odbyły się 2 jednodniowe szkolenia pn. „Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych – aspekty prawne” realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W szkoleniach udział wzięło łącznie 30 kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, czyli osób świadczących usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności osoby zatrudnione na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny i aspirant pracy socjalnej z terenu województwa warmińsko - mazurskiego.

Celem szkoleń było pogłębienie/doskonalenie kompetencji z zakresu nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej.
Szkolenia poprowadziła Pani Urszula Maziarz  – prawnik, wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu; od 2009 roku – jako Prezes Kolegium (obecnie w stanie spoczynku), doświadczony praktyk w realizacji szkoleń z zakresu pomocy społecznej.

Szkolenia prowadzone było w formie warsztatowej, aktywizującej uczestników, w grupach do 15 osób. Uczestnikom projektu zapewnione zostały, m.in:
•    materiały szkoleniowe/dydaktyczne,
•    wyżywienie (obiad oraz 2 przerwy kawowe) w trakcie szkolenia,
•    ubezpieczenie od NNW przez cały okres szkolenia i dojazdu na szkolenie oraz powrotu do miejsca zamieszkania bezpośrednio ze szkolenia,
•    zwrot udokumentowanych kosztów podróży uczestników, z miejsca zamieszkania do miejsca, w którym prowadzone było szkolenie i powrót do miejsca zamieszkania,
•    zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w szkoleniach i zapraszamy do udziału w kolejnych działaniach w ramach projektu.

GALERIA ZDJĘĆ

...........................................................................................................................................................................................................................

Zmiany dotyczące środowiskowych domów samopomocy (ŚDS)

Szkolenie w trybie zdalnym pn. „Zmiany dotyczące środowiskowych domów samopomocy (ŚDS), w tym wprowadzone w związku z wejściem w życie Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Realizowane jest w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniach 11-12 stycznia 2022 r. odbyły się 2 jednodniowe szkolenia w trybie zdalnym pn. „Zmiany dotyczące środowiskowych domów samopomocy (ŚDS), w tym wprowadzone w związku z wejściem w życie Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza EdukacjaRozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W szkoleniach udział wzięło łącznie 30 kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, czyli osób świadczących usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności osoby zatrudnione na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny i aspirant pracy socjalnej z terenu województwa warmińsko – mazurskiego.

Celem szkoleń było pogłębienie wiedzy i podniesienie kompetencji z zakresu stosowania nowych przepisów wprowadzonych w związku z wejściem w życie Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Szkolenia poprowadziła trenerka Ośrodka Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa, Centrum Profilaktyki i Reedukacji Atelier, Pani Adriana Wenc - praktyk, pedagog, mediator były inspektor wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej, były kierownik ośrodka pomocy społecznej, były Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, były pracownik socjalny; osoba o wieloletnim doświadczeniu w pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, coach wizerunku (specjalizacja pracy z twarzą).

Szkolenia prowadzone były w formie zdalnej, odbywały się w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem połączeń on-line, w formie umożliwiającej przekazanie i utrwalenie treści określonych w programie szkolenia, aktywizującej uczestników, w grupach do 15 osób.

Uczestnikom projektu zapewniono w formie elektronicznej, m.in:
•    materiały szkoleniowe/dydaktyczne,
•    zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom szkoleń i zapraszamy do udziału w kolejnych działaniach w ramach projektu.

...........................................................................................................................................................................................................................

Szkolenia - Akademia Pomocy Społecznej

Szkolenia skierowane są do kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z województwa warmińsko-mazurskiego.

Są to osoby, które świadczą usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (m.in. pracownik socjalny i aspirant pracy socjalnej).

Szkolenia:
1)    stacjonarne:
- 2 szkolenia stacjonarne w terminach 24 i 25 stycznia 2022 roku pn. „Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych – aspekty prawne,
2)    on-line (zdalnych) w tematach:
- 2 szkolenia on-line w terminach 11 i 12 stycznia 2022 roku pn. „Zmiany dotyczące środowiskowych domów samopomocy (ŚDS), w tym wprowadzone w związku z wejściem w życie Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”;
- 3 szkolenia on-line w terminach 25, 26 i 27 stycznia 2022 roku pn. „Zmiany przepisów dotyczących domów pomocy społecznej (DPS),w tym odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, kierowania do domów pomocy społecznej osób wymagających tego rodzaju wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi i osób niepełnosprawnych”;
- 2 szkolenia on-line w terminach 1 i 2 lutego 2022 roku pn.„Zmiany w zakresie dostosowania przepisów ustawy o pomocy społecznej do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) tzw. RODO”;
- 3 szkolenia on-line w terminach 7, 8 i 9 lutego 2022 roku pn. „Program „Posiłek w szkole i w domu” – aspekty prawne realizacji”.

Udział jest bezpłatny - koszty ponoszone są w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Każdemu uczestnikowi szkoleń stacjonarnych zostaną zapewnione:
- materiały szkoleniowe/dydaktyczne,
- wyżywienie (obiad oraz 2 przerwy kawowe) w trakcie szkolenia,
- ubezpieczenie od NNW przez cały okres szkolenia i dojazdu na szkolenie oraz powrotu do miejsca zamieszkania bezpośrednio ze szkolenia,
- zwrot udokumentowanych kosztów podróży uczestników, z miejsca zamieszkania zwrot udokumentowanych kosztów podróży uczestników, z miejsca zamieszkania do miejsca, w którym prowadzone będzie szkolenie i powrót do miejsca zamieszkania. Zwrot kosztów dojazdu nastąpi wyłącznie w sytuacji, gdy miejsce odbywania szkolenia znajduje się poza miejscem zamieszkania uczestnika. Zwrotowi nie podlegają koszty dojazdu w obrębie jednej miejscowości,
- zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Każdemu uczestnikowi szkoleń on-line zostaną zapewnione:
- materiały szkoleniowe w formie on-line
- zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Wypełnione i podpisane dokumenty należy przesłać do 23 grudnia 2021 roku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie (organizatora szkoleń) za pomocą faxu 89 521 95 09, poczty tradycyjnej lub elektronicznej (skan w formie zaszyfrowanej) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wymagane dokumenty:
1)    Formularz zgłoszeniowy - wypełniony czytelnie (najlepiej drukowanymi literami), opatrzony podpisem osoby delegującej na szkolenie oraz podpisem Uczestnika (załącznik nr 1 do pisma);
2)    Oświadczenie dotyczące niepełnosprawności - jeśli dotyczy (załącznik nr 2 do pisma).

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na szkoleniu - o zakwalifikowaniu sie do projektu oraz na wybrane szkolenie decyduje spełnienie warunków formalnych przez potencjalnego uczestnika, kolejoność wpływu formulrza zgłoszeniowego, dostarczenie kompletnej dokumentacji, z uwzględnieniem pierwszeństwa udziału: mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnością.

Szczegółowych informacji o udzielają - Iwona Mazurek tel. 89 512 55 12 oraz Katarzyna Kotulska tel. 89 512 55 14.

DO POBRANIA:
- Formularz zgłoszeniowy
- Oświadczenie dotyczące niepełnosprawności uczestnika projektu

..........................................................................................................................................................................................................................

Raport z diagnozy potrzeb i oczekiwań szkoleniowych

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przeprowadził diagnozę potrzeb szkoleniowych kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej województwa.

Ankiety związane były z tematami szkoleń w zakresie nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych wprowadzonych w ustawie o pomocy społecznej w realizacji projektu „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przeprowadzane były od 9 sierpnia do 30 września 2021 roku. Ankietę rozesłano drogą mailową do instytucji pomocy i integracji społecznej z województwa warmińsko-mazurskiego, tj. powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, dziennych domów pomocy społecznej, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, schronisk i noclegowni dla bezdomnych.

ZOBACZ RAPORT

..........................................................................................................................................................................................

Zmiany przepisów ustawy o pomocy społecznej

Zakończyło się szkolenie „Zmiany przepisów ustawy o pomocy społecznej” realizowane w ramach projektu partnerskiego „Akademia Pomocy Społecznej”.

Sześć jednodniowych (24, 25, 26, 27, 30 i 31 sierpnia 2021) szkoleń odbyło się w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Olsztynie.

W warsztatach wzięło udział łącznie 90 kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej.
Były to osoby świadczące usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (pracownicy socjalni czy aspiranci pracy socjalnej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego).
Ideą spotkań było pogłębienie bądź doskonalenie kompetencji z zakresu nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej.

Szkolenie poprowadziła Urszula Maziarz  - prawnik, wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu; od 2009 roku - jako prezes Kolegium (obecnie w stanie spoczynku), doświadczony praktyk w realizacji szkoleń z zakresu pomocy społecznej. Prowadzone było w formie aktywizującej uczestników - w grupach do 15 osób.

Uczestnikom projektu zapewnione zostały m.in:
•    materiały szkoleniowe/dydaktyczne,
•    wyżywienie (obiad oraz 2 przerwy kawowe) w trakcie szkolenia,
•    ubezpieczenie od NNW przez cały okres szkolenia i dojazdu na szkolenie oraz powrotu do miejsca zamieszkania bezpośrednio ze szkolenia,
•    zwrot udokumentowanych kosztów podróży uczestników, z miejsca zamieszkania do miejsca, w którym prowadzone było szkolenie i powrót do miejsca zamieszkania,
•    zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Szkolenie zrealizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

GALERIA ZDJĘĆ 

..........................................................................................................................................................................................

Ankietę w sprawie diagnozy potrzeb i oczekiwań szkoleniowych potencjalnych uczestników projektu „Akademia Pomocy Społecznej” należy przesłać do 23 kwietnia 2020 roku.

Ideą przedsięwzięcia jest określenie zapotrzebowania kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej na konkretne tematy szkoleń w zakresie nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych wprowadzonych w ustawie o pomocy społecznej.

Ważne są również zmiany wprowadzonych w innych ustawach z obszaru pomocy i integracji społecznej oraz dostarczenie wiedzy dotyczącej organizacji szkoleń.

Pozyskane dane umożliwią rzeczywiste dostosowanie tematyki szkoleń do potrzeb pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ankieta została wysłana również do kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej województwa warmińsko-mazurskiego.

Podpisaną i zeskanowaną ankietę należy przekazać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; w terminie do 23 kwietnia 2020 roku.

Szczegółowych informacji o projekcie i diagnozie potrzeb szkoleniowych udzielają – Iwona Mazurek tel. 89 521 95 12 oraz Katarzyna Kotulska tel. 89  521 95 14.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przystąpił do realizacji partnerskiego projektu pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

Do pobrania:
- Raport z diagnozy potrzeb i oczekiwań szkoleniowych kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej
- Diagnoza potrzeb szkoleniowych kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w województwie warmińsko-mazurskim
- Pismo przewodnie


Partnerzy

 • po ryby 2014 2020
 • PROW 2014 2020 logo kolor
 • PL RU forma podstawowa
 • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK