Kontakt

Polityka społeczna

Pracownicy pomocy społecznej szkoleni w Olsztynie

Szkolenie w Akademii Pomocy Społecznej

W Olsztynie odbyły się dwa stacjonarne szkolenia realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pierwsze z nich dotyczyło „Realizacji działania 4.7. Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", (tworzenie mieszkań chronionych i mieszkań dla osób niepełnosprawnych)”.

W siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Olsztynie odbyły się również trzy jednodniowe szkolenia „Realizacja usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych”.

W obydwu spotkaniach uczestniczyło łącznie 70 osób. Wśród nich znaleźli się kluczowi pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej. Osób świadczących usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W szczególności były to osoby zatrudnione na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny i aspirant pracy socjalnej z województwa warmińsko-mazurskiego.

Celem spotkań było pogłębienie i doskonalenie kompetencji z zakresu nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej.

Szkolenia poprowadziła Urszula Maziarz  - prawnik, wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu; od 2009 roku – jako prezes Kolegium (obecnie w stanie spoczynku), doświadczony praktyk w realizacji szkoleń z zakresu pomocy społecznej.

Szkolenia prowadzone były w formie warsztatowej, aktywizującej uczestników (w grupach do 15 osób).

Organizatorem wydarzenia był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK