Kontakt

Programy i projekty

Dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego

Projekt został przygotowany przez Departament Turystyki w partnerstwie z 23 jednostkami z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. W ramach projektu planuje się wykonanie modernizacji lokali informacji turystycznych i ich dostosowanie do potrzeb obsługi ruchu turystycznego.

Tworzone centra informacji turystycznej zostaną oznakowane, umeblowane i wyposażone w sprzęt elektroniczny biurowy oraz komputerowy z oprogramowaniem. Jednym z ostatnich, aczkolwiek bardzo istotnym elementem projektu, będzie opracowanie i wydanie na potrzeby pracy poszczególnych informacji turystycznych wydawnictw promujących atrakcje i zasoby turystyczne Warmii i Mazur. Całość projektu została oszacowana na kwotę 3.819 535 złotych.

Inwestycja jest realizowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz środków finansowych Lidera – Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego  oraz Partnerów projektu. Poziom dofinansowania inwestycji ze środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych. 

ZOBACZ MAPĘ

rpo2


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK