Kontakt

Projekt „Kooperacja - efektywna i skuteczna”

Kooperacja - Efektywna i Skuteczna: Aktualności

logotypy unijne

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przedstawia w załączeniu terminy spotkań Partnerskich Zespołów Kooperacji, Regionalnej Grupy Refleksyjnej oraz Powiatowych Grup Decydentów w ramach II kamienia milowego projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ W II KAMIENIU MILOWYM W RAMACH PROJEKTU „KOOPERACJA – EFEKTYWNA I SKUTECZNA”

...............................................................................................................................................................................................................................................................

Zakończyły się prace w pierwszym etapie projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, realizowanym wspólnie z 6 partnerami. Jego celem było opracowanie modelu kooperacji instytucji pomocy i integracji społecznej z instytucjami innych polityk sektorowych.

Na rzecz wypracowania modelu współpracę podjęło ogółem 288 podmiotów/instytucji ze wszystkich województw.

Model kooperacji został wypracowany przez przedstawicieli instytucji/podmiotów podczas spotkań i seminariów. Opracowany został również na podstawie wyników badań przeprowadzonych w gminach miejsko-wiejskich uczestniczących w projekcie przez partnera naukowego projektu – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Całość zebranej dokumentacji, wniosków i analiz pozwoliła na stworzenie modelu kooperacji międzyinstytucjonalnej.

W ramach I kamienia milowego (pierwszego etapu projektu) w województwie warmińsko-mazurskim odbyły się spotkania:
• Powiatowych Grup Refleksyjnych (15 spotkań),
• Powiatowych Grup Decydentów (6 spotkań),
• Regionalnych Grup Refleksyjnych (2 spotkania).

Ponadto zorganizowano spotkanie konsultacyjne dla pracowników sektora usług społecznych oraz seminaria dla pracowników różnych instytucji. Przeprowadzono spotkania coachingu indywidualnego oraz grupowego dla pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej biorących udział w projekcie, w celu wzmocnienia ich potencjału.

W siedzibie lidera projektu – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, odbywają się cyklicznie spotkania robocze dotyczące realizacji projektu. Uczestniczą w nich regionalni animatorzy współpracy, koordynatorzy oraz dyrektorzy odpowiedzialni za realizacje projektu. Na spotkaniach omawiane są bieżące sprawy projektowe oraz rozwiązywane pojawiające się problemy i trudności. Uczestnicy wymieniają się doświadczeniami i dyskutują nad nowymi rozwiązaniami w projekcie.

Drugim etapem projektu, który potrwa do września 2020 r., jest przeprowadzenie testu modelu kooperacji. Na tym etapie dokonany zostanie wybór rodzin do przeprowadzenia pilotażu. Ponadto dalej toczyła się będzie praca ekspertów rożnych polityk sektorowych, tym razem w ramach Partnerskich Zespołów Kooperacji. Zaplanowane zostały również spotkania Regionalnej Grupy Decydentów oraz Powiatowych Grup Decydentów. W celu dalszego wzmacniana potencjału pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej kontynuowane będą spotkania coachingu indywidualnego oraz grupowego.

..................................................................................................................................................................................................................................................................

W miniony weekend (2-3 marca 2019 r.) odbyły się ostatnie spotkania Powiatowych Grup Refleksyjnych powiatu ostródzkiego, piskiego i kętrzyńskiego – grup eksperckich powołanych w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna.

Tym samym zakończyły się pracę w ramach I kamienia milowego projektu, tj. nad opracowaniem modelu kooperacji instytucji pomocy i integracji społecznej z instytucjami innych polityk sektorowych (zdrowie, sport, kultura, edukacja, sądownictwo i inne).

Kolejnym etapem prac w projekcie „Kooperacja – efektywna i skuteczna” będzie testowanie wypracowanego modelu. Drugi etap prac przewidziany jest na okres od kwietnia 2019 r. do września 2020 r. W drugim kamieniu milowym Powiatowe Grupy Refleksyjne przekształcą się w Partnerskie Zespoły Kooperacyjne (PZK).

..................................................................................................................................................................................................................................................................

W Olsztynie odbył się coaching grupowy dla 15. pracowników socjalnych z pięciu gmin uczestniczących w projekcie „Kooperacja - efektywna i skuteczna”.

Uczestnicy zapoznali się z narzędziami wykorzystywanymi w coachingu, które umożliwią im podniesienie umiejętności pracy z klientem.

Ponadto przybliżony zostały schemat prowadzenia rozmowy coachingowej oparty na GROW z wykorzystaniem umiejętności zdawania pytań i parafrazowania. Uczestnicy spotkania poszerzyli wiedzę na temat stawiania celów w oparciu o SMART oraz przeanalizowali swoje mocne strony i obszary do rozwoju.

Tematem drugiego dnia była asertywność. Pracownicy socjalni poznawali zachowania asertywne względem klientów, współpracowników oraz swoich przełożonych.

Coaching poprowadziła firma J&J Psychoedukacja z Torunia.

GALERIA ZDJĘĆ 

..................................................................................................................................................................................................................................................................

W dniach 21-22 lutego 2019 r. w Olsztynie odbędzie się coaching grupowy dla pracowników socjalnych w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

Coaching grupowy to metoda pracy z grupą, podczas której uczestnicy pracują nad własnymi celami zawodowymi, wypracowują sposoby na poprawę skuteczności działań, dzielą się doświadczeniami z osobami zajmującymi podobne stanowiska.

W trakcie coachingu grupowego uczestnicy rozwiną następujące umiejętności:
- Stawianie sobie celów i wypracowanie skutecznych narzędzi ich osiągania;
- Prowadzenie rozmowy coachingowej ze swoimi klientami;
- Wykorzystywania swojego potencjału dla dobra klientów, z którymi pracują ;
- Budowania efektywnej strategii lub taktyki dla poprawy wyników;
- Tworzenia atmosfery współdziałania oraz wzajemnego wsparcia i pomocy.

Model kooperacji wypracowany przez ekspertów i decydentów różnych sektorów będzie testowany w wybranych gminach. Kluczową rolę odegrają tutaj pracownicy socjalni, którzy bezpośrednio pracują z rodziną. Zatem ich zaangażowanie i motywację do działania należy odpowiednio wzmocnić.

..................................................................................................................................................................................................................................................................

W miniony weekend (9-10 lutego 2019 r.) odbyły się spotkania Powiatowych Grup Refleksyjnych powiatu ostródzkiego, piskiego i kętrzyńskiego – grup eksperckich powołanych w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna. 

Na spotkaniu uczestnicy zapoznali się z narzędziami do sporządzenia diagnozy. Poznawali ich specyfikę i zasadność stosowania w poszczególnych przypadkach i sytuacjach.

Diagnoza będzie bowiem podstawą do wdrożenia wypracowanego modelu kooperacji międzyinstytucjonalnej w poszczególnych gminach, które przystąpiły do projektu. 

Kolejne spotkania grup odbędą się w marcu 2019 r.

..................................................................................................................................................................................................................................................................

W minionych dniach odbyły się spotkania Powiatowych Grup Decydentów powiatu ostródzkiego, piskiego i kętrzyńskiego. Zakończył się w ten sposób pierwszy etap projektu „Kooperacja - efektywna i skuteczna”.

Decydenci z poszczególnych powiatów uczestniczących w projekcie pracowali nad utworzeniem modelu systemu instytucjonalnej pomocy rodzinie w przykładowej, nieistniejącej gminie.

Praca uczestników była czysto teoretyczna, oparta na doświadczeniach oraz wyobrażeniach i wizjach nowych sposobów pomocy rodzinie. Rezultaty pracy decydentów posłużą do opracowania modelu kooperacji.

GALERIA ZDJĘĆ 

..................................................................................................................................................................................................................................................................

W styczniu 2019 roku miały miejsce kolejne spotkania dla pracowników instytucji różnych sektorów tj. pomocy społecznej, rynku pracy, oświaty, ochrony zdrowia, kultury, sądownictwa, policji i NGO, zaangażowanych w pomoc i wsparcie rodzin z terenu powiatów kętrzyńskiego, piskiego i ostródzkiego.

Seminaria odbyły się w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

Tematyką spotkań były partnerstwa lokalne. Omówiono zasady tworzenia partnerstw lokalnych, korzyści i przeszkody w ich budowaniu oraz przedstawiono jak powinno wyglądać efektywne partnerstwo lokalne.

Seminaria miały charakter warsztatowy.

..................................................................................................................................................................................................................................................................

Kolejne spotkania w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” odbędą się w Świętej Lipce, Piszu oraz Ostródzie.

Wydarzenie skierowane jest do pracowników instytucji sektora pomocy społecznej, rynku pracy, oświaty, ochrony zdrowia, sądownictwa, policji i NGO z trzech powiatów: piskiego, kętrzyńskiego i ostródzkiego.

Uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami związanymi z partnerstwem lokalnym, zasadami rozwoju lokalnego opartego na partnerstwie, integracją społeczną i spójnością społeczną, korzyściami i przeszkodami w budowaniu partnerstwa czy efektywnym partnerstwie lokalnym.

14 stycznia 2019 zaplanowano spotkanie w Świętej Lipce (Hotel Taurus), dzień później odbędzie się w Piszu (Hotel Nad Pisą), natomiast 16 stycznia 2019 roku w Ostródzie (Hotel Dom Polonii). Wszystkie z nich rozpoczynają się o godz. 9. Organizator zapewnia serwis kawowy oraz obiad dla każdego uczestnika seminarium.

Osoby chętne do udziału zobowiązane są przesyłania skanu formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa - formularz zgłoszeniowy) na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Ponadto w dniu seminarium należy przedłożyć wypełniony formularz uczestnictwa (Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – wyłącznie osoby, które dotąd go nie wypełniały).

Więcej informacji pod numerami telefonów: 89 521 95 29 lub 89 521 95 38.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

..............................................................................................................................................................................................................................................................

W minionych dniach odbyło się drugie spotkanie Regionalnej Grupy Refleksyjnej oraz Powiatowych Grup Refleksyjnych w ramach projektu „Kooperacja-efektywna i skuteczna”.

Spotkanie Regionalnej Grupy Refleksyjnej (10 grudnia) poprowadzili przedstawiciele partnera naukowego projektu – Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wzięli w nim przedstawiciele instytucji sektora pomocy społecznej, oświaty, zdrowia, rynku pracy, sądownictwa, Policji oraz NGO’s.

Uczestnicy zapoznali się ze wstępnymi modelami kooperacji międzyinstytucjonalnej. Modele te są m.in. efektem pracy ekspertów Powiatowych Grup Refleksyjnych, Powiatów Grup Decydentów oraz Regionalnej Grupy Refleksyjnej - funkcjonujących w ramach projektu.

Podczas inicjatywy dyskutowano nad zaletami i wadami poszczególnych modeli kooperacji. Wymieniano się pomysłami udoskonalenia modeli. Zwrócono również uwagę na istniejące zagrożenia funkcjonowania wypracowanych modeli.

W minionych dniach (8-9 grudnia) odbyły się również kolejne spotkania Powiatowych Grup Refleksyjnych powiatu ostródzkiego, piskiego i kętrzyńskiego – grup eksperckich powołanych w ramach projektu „Kooperacja-efektywna i skuteczna.

Uczestnicy spotkań pracowali przede wszystkim nad zagadnieniem współpracy i zaufania między instytucjami oraz transferu wiedzy. Kolejne spotkania grup odbędą się w lutym 2019 r.

GALERIA ZDJĘĆ 

..............................................................................................................................................................................................................................................................

4 grudnia 2018 roku odbyło się spotkanie konsultacyjne w ramach projektu „Kooperacja-efektywna i skuteczna”.

W wydarzeniu uczestniczyli pracownicy instytucji sektora pomocy społecznej, rynku pracy, oświaty, ochrony zdrowia, sądownictwa, policji i NGO z województwa warmińsko-mazurskiego, zaangażowani w pomoc i wsparcie rodzin.

Spotkanie poprowadzili przedstawiciele partnera naukowego projektu – Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W pierwszej części spotkania przestawiono rolę Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w systemie wspierania rodziny. Następnie uczestnicy poznali założenia projektu oraz zapoznali się ze wstępnymi modelami kooperacji międzyinstytucjonalnej.

Modele są m.in. efektem pracy ekspertów Powiatowych Grup Refleksyjnych, Powiatów Grup Decydentów oraz Regionalnej Grupy Refleksyjnej – funkcjonujących w ramach projektu.

W drugiej części tej inicjatywy odbyły się warsztaty podczas, których uczestnicy wnieśli swoje uwagi oraz propozycje do wypracowywanego modelu.

GALERIA ZDJĘĆ 

.........................................................................................................................................................................................................................................

Konsultacje w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”

Spotkanie odbędzie się 4 grudnia 2018 roku w Olsztynie w Eranova Miejsce Kreatywnej Aktywności (przy ul. Obrońców Tobruku 3). Rozpoczęcie spotkania planowane jest na godz. 10:00.

Wydarzenie skierowane jest do pracowników instytucji sektora pomocy społecznej, rynku pracy, oświaty, ochrony zdrowia, sądownictwa, policji i NGO, zaangażowanych w pomoc i wsparcie rodzin.

Uczestnicy bloku edukacyjno-szkoleniowego zapoznają się z tematami związanymi z uwarunkowaniami efektywnej współpracy instytucji w świetle badań, budoą systemu wsparcia rodziny ("od kooperacji do integracji") oraz familiocentryzmem (rodzina jako kategoria centralna systemu wsparcia). Zaplanowano również blok konsultacyjny - konsultacje gminnego modelu wsparcia rodziny z dziećmi.

Organizatorem spotkania jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Do 23 listopada 2018 roku należy wysłać skan formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa - formularz zgłoszeniowy) na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji pod numerami telefonów: 89 521 95 29 lub 89 521 95 38.

..................................................................................................................................................................................................................................

Seminaria dla osób zaangażowanych w pomoc i wsparcie rodzin

W minionych dniach odbyły się kolejne seminaria dla pracowników instytucji różnych sektorów. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele pomocy społecznej, rynku pracy, oświaty, ochrony zdrowia, kultury, sądownictwa, policji i NGO, zaangażowanych w pomoc i wsparcie rodzin z terenu powiatów kętrzyńskiego, piskiego i ostródzkiego.

Seminaria odbyły się w ramach projektu „Kooperacja-efektywna i skuteczna”.

Tematem spotkań było budowanie zespołu międzyinstytucjonalnego. Seminaria miały charakter warsztatowy.

Kolejne wydarzenia zostały zaplanowane na styczeń 2019 roku.

GALERIA ZDJĘĆ 

..................................................................................................................................................................................................................................

Kolejne spotkania Powiatowych Grup Refleksyjnych

W miniony weekend (27-28 października 2018 r.) odbyły się kolejne spotkania Powiatowych Grup Refleksyjnych powiatu ostródzkiego, piskiego i kętrzyńskiego – grup eksperckich powołanych w ramach projektu „Kooperacja-efektywna i skuteczna.

Uczestnicy spotkań pracowali przede wszystkim nad zagadnieniem komunikacji i współpracy zespołowej. Przeanalizowano również narzędzie badawcze jakim jest studium przypadku.

Kolejne spotkania grup odbędą się w grudniu 2018 r.

.................................................................................................................................................................................................................................

Zmiana terminu seminarium w powiecie kętrzyńskim


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, iż seminarium dla pracowników instytucji sektora pomocy społecznej, rynku pracy, oświaty, ochrony zdrowia, sądownictwa, policji i NGO, z terenu powiatu kętrzyńskiego zostało przełożone na dzień 19 listopada 2018 r.

Miejsce spotkania pozostaje bez zmian, tj. Hotel Taurus w Świętej Lipce.

Zmiana terminu seminarium spowodowana jest ustanowieniem dnia 12 listopada 2018r. dniem wolnym od pracy.

.................................................................................................................................................................................................................................

Inauguracja Powiatowych Grup Decydentów

W minionych dniach w powiatach kętrzyńskim, piskim i ostródzkim odbyły się pierwsze spotkania Powiatowych Grup Decydentów.

Wzięli w nich przedstawiciele instytucji polityk sektorowych z obszarów: pomocy społecznej, oświaty, policji, sądownictwa, rynku pracy, ochrony zdrowia, sportu, turystyki i organizacji pozarządowych.

Spotkania przygotowali i poprowadzili przedstawiciele Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu we współpracy z regionalnymi animatorami współpracy z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Uczestnicy pracowali nad analizą elementów systemu pomocy i wsparcia rodzin na różnych szczeblach samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem działania instytucji powiatowych.

...............................................................................................................................................................................................................................

Seminaria w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza pracowników instytucji sektora pomocy społecznej, rynku pracy, oświaty, ochrony zdrowia, sądownictwa, policji i NGO, z terenów powiatów: piskiego, kętrzyńskiego i ostródzkiego na seminaria.

Terminy i miejsca spotkań:
• powiat kętrzyński: 12 listopada 2018 r., Hotel Taurus w Świętej Lipce,
• powiat piski: 13 listopada 2018 r., Hotel Nad Pisą w Piszu,
• powiat ostródzki: 14 listopada 2018 r. Hotel Dom Polonii w Ostródzie.

Czas trwania: od godz. 9.00. Organizator zapewnia serwis kawowy oraz obiad dla każdego uczestnika seminarium.

Program:

1. Budowanie zespołu międzyinstytucjonalnego/międzysektorowego.
1.1 Zasady budowania partnerstwa krótko- i długookresowego,
1.2 Wypracowanie procedury współpracy,
1.3 Potencjalne bariery i trudności współpracy,
1.4 Warunki efektywnej kooperacji (czynniki wpływające na efektywność zespołu),
1.5 Praktyczne aspekty współpracy międzysektorowej w zakresie pomocy i wsparcia rodzin,
1.6 Budowanie partnerstw i sojuszy międzyzespołowych.

2. Negocjacje międzyzespołowe.
3. Zarządzanie zespołem.
3.1 Formułowanie celów zespołowych,
3.2 Podział kompetencji w zespole
• rozpoznawanie indywidualnych zasobów członków zespołu,
• efektywne implementowanie zasobów do pracy zespołu,
• modele współpracy zespołowej.
3.3 Komunikacja w zespole
• interakcje pomiędzy członkami zespołu,
• zarządzanie konfliktem,
• konstruktywne wyrażanie i przyjmowanie krytyki,
• zasady pracy z osobami o różnych temperamentach,
3.4 Znaczenie zaufania i poczucia bezpieczeństwa w zespole.
3.5 Motywowanie zespołu – ujęcie ogólne (teorie motywacji),
• bodźce i ich stosowanie,
• umiejętne stosowanie nagród i kar,
• wpływ kultury organizacyjnej na zachowanie wewnątrz zespołu.

4. Ewaluacja funkcjonowania zespołu.
4.1 Ewaluacja ciągła i okresowa,
4.2 Audyt wewnętrzny i zewnętrzny,
4.3 Superwizja pracy zespołu.

Osoby chętne do udziału w spotkaniach zobowiązane są przesyłania skanu formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji) na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Ponadto w dniu seminarium należy przedłożyć wypełniony formularz uczestnictwa (załącznik nr 3 do regulaminu rekrutacji).

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszelkie informacje uzyskają Państwo pod numerami telefonów: 89 521 95 29 lub 89 521 95 38.

.........................................................................................................................................................................................................................................

Pierwsze spotkanie Powiatowych Grup Refleksyjnych

W dniach 29-30 września 2018 r. odbyły się pierwsze spotkania Powiatowych Grup Refleksyjnych powiatu ostródzkiego, piskiego i kętrzyńskiego w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

Spotkania poprowadzili przedstawiciele Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – partnera naukowego projektu, we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Uczestnikami Powiatowych Grup Refleksyjnych są eksperci z różnych polityk sektorowych z obszarów: pomocy społecznej, oświaty, policji, sądownictwa, rynku pracy, ochrony zdrowia, sportu, turystyki i organizacji pozarządowych, którzy wypracowywali model kooperacji.
Spotkania miały charakter typowo warsztatowy.

Galeria zdjęć

.....................................................................................................................................................................................................................................

„Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, iż Centrum Badań nad Rodziną Wydziału Nauk Pedagogicznych z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – jako Partner naukowy projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, prowadzi rekrutację pracowników socjalnych z gmin: Miłomłyn, Morąg, Reszel, Korsze oraz Pisz, na coatching indywidualny.

Szczegółowe informacje 

.....................................................................................................................................................................................................................................

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przedstawia wykaz osób, wchodzących w skład Powiatowych Grup Decydentów powiatu piskiego, kętrzyńskiego i ostródzkiego, które zostały powołane w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (POWER 2014-2020).”

PGD - powiat kętrzyński
PGD - powiat ostródzki
PGD - powiat piski

...................................................................................................................................................................................................................................

W OLSZTYNIE (6 WRZEŚNIA 2018 ROKU) ODBYŁO SIĘ PIERWSZE SPOTKANIE REGIONALNEJ GRUPY REFLEKSYJNEJ W RAMACH PROJEKTU „KOOPERACJA – EFEKTYWNA I SKUTECZNA”. 

Do zadań grupy należy wypracowanie koncepcji wdrażania modelu kooperacji na poziomie wojewódzkim; weryfikacja wypracowanych przez PGR i PGD założeń modelu kooperacji; tworzenie sieci współpracy kooperacyjnej na poziomie wojewódzkim, tworzenie systemu wsparcia gmin i powiatów w podejmowaniu działań związanych z budowaniem efektywnej współpracy międzysektorowej oraz budowa systemowej polityki regionu w zakresie kooperacji.

Wydarzenie zostało podzielone na dwie części. W pierwszej części przedstawiono cele projektu oraz zadania Regionalnej Grupy Refleksyjnej, natomiast druga część opierała się na pracy warsztatowej. Członkowie RGR wymienili poglądy i doświadczenia w zakresie sposobu budowania sieci współpracy międzysektorowej i wspólnie wykonali zadanie wyznaczone przez moderatora.


Spotkanie przygotowali i poprowadzili przedstawiciele Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr Krzysztof Pilarz i mgr Michał Mikołajczak - partnera naukowego projektu, we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II obejmującego województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie do 31.03.2021 r

Uczestnikami spotkania byli:
1) Wioletta Śląska-Zyśk – wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego;
2) Wiesława Przybysz – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
3) Joanna Jabłonka-Kastrau – Wydział Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
4) Bartosz Szurmiński – Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie;
5) Grażyna Dywańska – Kuratorium Oświaty w Olsztynie;
6) Dorota Malicka – Sąd Okręgowy w Olsztynie;
7) Dariusz Cieśluk – Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie;
8) Daria Lisowska – Narodowy Fundusz Zdrowia Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie;
9) Marek Skaskiewicz – Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych;
10) Agnieszka Sosnowska-Krzynówek – Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku;
11) Adam Roznerski – Konwent Ośrodków Pomocy Społecznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
12) Bożena Puszkiewicz – Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie;
13) Brygida Adamajtis – Konwent Dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
14) Arkadiusz Paturej - Konwent Dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
15) Marcin Kapłon – Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie;
16) Arkadiusz Jachimowicz – Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
17) Bartłomiej Głuszak – Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa;
18) Paweł Karwowski – Sieć Wspierania Lokalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego HEROLD;
19) Wacław Wasiela – Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy.

Do pobrania:
Uchwała Nr 39/850/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dnia 27 sierpnia 2018 r. w spawie powołania Regionalnej Grupy Refleksyjnej w ramach projektu „Kooperacja-efektywna i skuteczna”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

 GALERIA ZDJĘĆ 

.........................................................................................................................................................................................................................................

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej z przyjemnością informuje, że trwa proces naboru przedstawicieli podmiotów polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z poziomu województwa oraz powiatu (m.in.: policji, sądownictwa, edukacji, kultury, sportu, rynku pracy, zdrowia) do udziału w pracach Regionalnej Grupy Refleksyjnej (RGR) oraz Powiatowych Grup Decydentów (PGD).

Dotychczasowe doświadczenia wyżej wymienionych podmiotów polityk sektorowych w budowaniu współpracy międzysektorowej na rzecz osób wymagających wsparcia będą cennym wzmocnieniem oczekiwanych rezultatów projektu.

Celem działań RGR i PGD będzie tworzenie polityki regionalnej oraz powiatowej w obszarze kooperacyjnych działań na rzecz włączenia społecznego.

Nabór przedstawicieli do Regionalnej Grupy Refleksyjnej trwa do 6 lipca br. zaś do Powiatowych Grup Decydentów można się zgłaszać do połowy lipca br.

Do pobrania: 
Formularz zgłoszeniowy 

....................................................................................................................................................................................................................................

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, iż w kwietniu br. dokonano wyboru 5 gmin miejsko-wiejskich i 3 powiatów województwa warmińsko-mazurskiego do opracowania modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych w ramach Projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pt. „Kooperacja-efektywna i skuteczna” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przy wyborze gmin i powiatów kierowano się następującymi kryteriami:
1. Podzielono województwo na trzy subregiony, tj.: olsztyński, elbląski i ełcki.
2. W subregionie ełckim wybrano jedną gminę, ponieważ jest to najmniejszy subregion. W dwóch kolejnych subregionach wybrano po dwie gminy.
3. Do wyboru gmin w każdym subregionie posłużyły wskaźniki z dokumentu Ocena zasobów pomocy społecznej województwa warmińsko-mazurskiego za 2016 rok.
4. Podstawowym kryterium wyboru gmin była liczba rodzin oraz osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej.
Ponadto zwrócono uwagę na następujące wskaźniki:
- liczba rodzin i osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
- % ludności korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej, w stosunku do ludności ogółem poszczególnych gmin,
- liczba rodzin objętych pracą asystenta rodziny.

Kierując się powyższymi wskaźnikami oraz różnorodnością pod względem wysokości dochodów gminy przypadającego na jednego mieszkańca do realizacji działań projektowych zaproszono gminy: Pisz, Morąg, Miłomłyn, Korsze, Reszel oraz powiaty: piski, ostródzki i kętrzyński. Ww. jednostki samorządu terytorialnego wyraziły zgodę na udział w działaniach projektowych.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK