Kontakt

Polityka społeczna

Upowszechniamy proces deinstytucjonalizacji

Konferencje odbyły się w Mrągowie oraz Piszu

W Mrągowie oraz Piszu odbyły się dwa kolejne ogólnoinformacyjne spotkania z zakresu upowszechniania procesu deinstytucjonalizacji dla subregionu olsztyńskiego oraz ełckiego.

Wydarzenie organizowane były w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER 2014-2020.

W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej czy domów pomocy społecznej.

W trakcie obu wydarzeń zostały przedstawione prelekcje na temat wyzwań, szans i zagrożeń deinstytucjonalizacji w Strategii rozwoju usług społecznych, polityce publicznej do roku 2030 (z perspektywą do 2035 roku), roli samorządów lokalnych i sektora ekonomii społecznej w procesie deinstytucjonalizacji.

Nie zabrakło też przykładów dobrych praktyk w obszarze rozwoju usług społecznych.

Organizatorem wydarzeń był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK