Kontakt

Unia i współpraca zagraniczna

Zdobądź dotację na międzynarodowy projekt

Logotyp konkursu

Ruszyła czwarta edycja konkursu „WM DLA WM. WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2021 ROKU”.

Ideą organizowanego przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego konkursu jest wspieranie zaangażowania samorządów lokalnych w realizację przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym.

Do nich można zaliczyć projekty wspierające różne formy współpracy międzynarodowej w kontekście pandemii COVID-19, budujące nowe i wzmacniające już istniejące międzynarodowe partnerstwa samorządowe, służące aktywizacji społeczności lokalnych, promujące województwo warmińsko-mazurskie za granicą oraz służące pobudzaniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać gminy i powiaty z województwa warmińsko-mazurskiego, a także ich jednostki organizacyjne.

Na realizację zatwierdzonych przez sejmik województwa projektów przeznacza się łączną kwotę w wysokości 60 tys. zł. Maksymalna kwota dotacji nie może być wyższa niż 6 tys. zł. Wkład własny musi stanowić co najmniej 50 proc. łącznych kosztów.

Wnioski przyjmowane są do 9 kwietnia 2021 r. (decyduje data wpłynięcia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie).

DO POBRANIA:
- Regulamin konkursu
- Ramowy wzór umowy
-
Załącznik do regulaminu nr 1 - wzór wniosku
- Załącznik do regulaminu nr 2 - wzór pełnomocnictwa
- Załącznik do regulaminu nr 3 - karta oceny formalnej
- Załącznik do regulaminu nr 4 - karta oceny merytorycznej
-
Załącznik do regulaminu nr 5 - aktualizacja wniosku

 

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK