Kontakt

Ochrona środowiska

„Podaj łapę” – samorządowa pomoc czworonogom

Pies leżący na trawie

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego po raz drugi ogłasza konkurs „Podaj łapę”, który jest skierowany do wszystkich gmin z województwa warmińsko-mazurskiego.

 Celem przedsięwzięcia jest zapobieganie oraz zmniejszanie bezdomności zwierząt domowych, ich leczenie i poprawa dobrostanu, a także podnoszenie świadomości mieszkańców województwa w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami i ich humanitarnego traktowania.

- Bardzo się cieszę, że to już druga edycja wyjątkowego konkursu - mówi Marcin Kuchciński, marszałek województwa. - Zainteresowanie pierwszą, przerosło nasze oczekiwania. Mam nadzieję, że także tym razem inicjatywa dzielenia się dobrem, z tymi którzy sami nie upomną się o pomoc, także spotka się dużym odzewem ze strony tych wszystkich, którym leży na sercu los czworonogów, zwłaszcza tych bezdomnych. Wierzę też, że znajdą się chętni, którzy zechcą przygarnąć do domu psiaka ze schroniska. Jestem wręcz pewien, że tym samym zyskamy wiernego przyjaciela, który odwdzięczy się nam bezwarunkową miłością i przywiązaniem.

Na wsparcie mogą liczyć zadania zmierzające do poprawy ochrony i opieki nad zwierzętami domowymi, w szczególności: sterylizacja i kastracja bezdomnych psów i kotów; prewencyjna sterylizacja i kastracja psów i kotów należących do właścicieli; opieka nad wolno żyjącymi kotami; leczenie bezdomnych zwierząt domowych; zapewnienie bezpłatnego znakowania bezdomnych zwierząt domowych przekazywanych do schroniska oraz zwierząt właścicielskich poprzez wszczepienie elektronicznego mikrochipa oraz ich rejestracja w bazie danych; aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania bezdomnych zwierząt domowych; poszukiwanie właścicieli zwierząt znalezionych; działania promocyjne, informacyjne dotyczące możliwości kastracji, sterylizacji i chipowania zwierząt domowych; edukacja w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt; doposażenie schronisk dla zwierząt, będących jednostkami budżetowymi gmin.

Na realizację zadań samorząd przeznaczył łącznie 300 tys. zł. Minimalna wysokość wnioskowanej dotacji wynosi 10 tys. zł, natomiast maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 20 tys. zł. Każda gmina ma możliwość złożenia tylko jednego wniosku, a finansowy wkład własny gminy nie może być niższy niż 50 proc. wartości całkowitych kosztów kwalifikowalnych zadania.

Nabór wniosków potrwa od 18 marca do 17 kwietnia 2024 roku.

Decyzję w formie uchwały o udzielenie pomocy finansowej na realizację zadań podejmuje sejmik województwa warmińsko-mazurskiego na podstawie rekomendacji zarządu województwa warmińsko-mazurskiego.

DO POBRANIA:

- Uchwała nr 11/186/24/VI z 12 marca 2024 r.pdf

- Wzór wniosku

- Aktualizacja wniosku

- Sprawozdanie

- Oświadczenie VAT


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK