Kontakt

Sport i Zdrowie

Granty sportowe marszałka województwa w 2024 roku

Boisko do koszykówki - zdjęcie jest ilustracją do tekstu

820 tys. zł przekaże samorząd województwa w konkursie na „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2024 roku”.

Ideą inicjatywy jest poprawa stanu i rozwój infrastruktury sportowej w regionie i zwiększenie dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców województwa.

Środki przeznaczone są na budowę, modernizację, doposażenie infrastruktury, zakup sprzętu czy zaopatrzenie obiektów sportowych.

- Po raz pierwszy ogłosiliśmy ten konkurs w 2019 roku i widzimy, że z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem - mówi Marcin Kuchciński, marszałek województwa.  - Do tej pory wspólnie z lokalnymi samorządami zrealizowaliśmy ponad 130 zadań, a wsparcie urzędu marszałkowskiego wynosiło blisko 3,7 mln zł. Każda z gmin czy każdy powiat w regionie to inna sportowa specyfika i inne potrzeby. Cieszę się, że dzięki naszemu wsparciu udaje się pozytywnie wpływać na regularną aktywność fizyczną wielu mieszkańców. Pamiętajmy, że przecież sport to nie tylko rywalizacja na najwyższym poziomie, ale to również rzesze miłośników wszelkiego ruchu. Dlatego tak ważna jest inwestycja w infrastrukturę, z której będziemy korzystać nie tylko my, ale też przyszłe pokolenia.  

Samorząd województwa w tym roku przeznaczył na ten cel łącznie 820 tys. zł, natomiast dofinansowanie wynosi maksymalnie 50 proc., ale nie więcej niż 50 tys. zł. Dotacja celowa przyznawana będzie na realizację zadań, które zostaną zakończone do 20 grudnia 2024 roku.

Wnioskodawcami mogą być wszystkie gminy i powiaty z województwa warmińsko-mazurskiego. Każda gmina oraz powiat może złożyć jeden wniosek.
Poszczególne kwoty pomocy finansowej zostaną przyznane uchwałą sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego.

DO POBRANIA:
- Regulamin konkursu
- Załącznik nr 1 - wzór wniosku
- Załącznik nr 2 - umowa
- Załącznik nr 3 - sprawozdanie
- Załącznik nr 4 - aktualizacja
- Załącznik nr 5 - oświadczenie VAT
- Załącznik nr 6 - kwestionariusz weryfikacji formalnej
- Załącznik nr 7 - karta oceny merytorycznej

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK