Kontakt

Rozwój regionu

Śledź na bieżąco informacje z Konwentu Marszałków

Konwent Marszałków - Ilustracja do tekstu

Województwo warmińsko-mazurskie po ośmiu latach przejęło przewodnictwo w Konwencie Marszałków Województw RP. Spotkanie przedstawicieli z poszczególnych regionów odbywa się 12 lipca 2019 roku w Olsztynie.

Konwent Marszałków Województw RP jest organem opiniodawczo-doradczym, który analizuje i opiniuje propozycje zmian prawnych oraz omawia aktualne problemy samorządów. Posiedzenia Konwentu kończą się wypracowaniem wspólnych stanowisk, które następnie kierowane są do właściwych urzędów i instytucji centralnych.

- Rozmawiamy o sprawach  ważnych dla wszystkich województw, przede wszystkim w kontekście nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027, aktualnej sytuacji w negocjacjach i we wdrażaniu regionalnych programów. Ale nie tylko, także na przykład o innowacyjnych rozwiązaniach w turystyce, bo Warmia i Mazury mają się czym pochwalić - mówił podczas oficjalnego otwarcia marszałek Gustaw Marek Brzezin. 

 

Waldemar Buda, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju podczas Konwentu Marszałków Województw RP mówił m.in. o nowoczesnych rozwiązaniach i nowych technologiach na w Polsce i na świecie.

W pierwszym posiedzeniu na Warmii i Mazurach wzięli udział przedstawiciele wszystkich województw. Wśród najważniejszych spraw i największych wyzwań najbliższych miesięcy należy wymienić aktualizacje strategii rozwoju regionalnych i krajowych w perspektywie do 2030 roku.

 

 

 

 

 Przez najbliższe pół roku Konwentowi Marszałków będzie przewodniczył Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

 Podczas pierwszego posiedzenia Konwentu Marszałków RP przyjęto trzy stanowiska:
1.Stanowisko infrastruktura teleinformatyczna 
2.Stanowisko cyfryzacja danych przestrzennych
załącznik do stanowiska cyfryzacja danych
3. Stanowisko w sprawie prowadzenia regulacji prawnych - informacje o źródłach spalania paliw

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK