Kontakt

Polityka społeczna

Konkurs ofert na realizację zadań w 2021 roku

Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w roku 2021.

Otwarty konkurs skierowany jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w 2021 roku.

Zakres wsparcia:
1. kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
2. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
3. pomoc społeczna
4. rozwój kultury fizycznej
- wykaz dyscyplin podlegających dofinansowaniu w kategorii wiekowej Młodzik
- wykaz dyscyplin podlegających dofinansowaniu w kategorii wiekowej Junior Młodszy
- wykaz dyscyplin podlegających dofinansowaniu w kategorii wiekowej Junior 
- wykaz dyscyplin podlegających dofinansowaniu w kategorii wiekowej Młodzieżowiec
- załącznik do ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Oferty na realizację zadań konkursowych należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Głowackiego 17 (pok. 111), tel. 89 512 58 75 lub 89 512 58 80.

Do pobrania:
- Informacja o konkursie
- Oświadczenie do oferty składanej w konkursie

- Uchwała Nr 58/818/20/VI zarządu województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 28 grudnia 2020 r.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK