Kontakt

Archiwalne sesje sejmiku

XV sesja sejmiku – 31 marca 2020 (VI kadencja)

XV sesja sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego odbyła się we wtorek 31 marca w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Porządek obrad

Imienne wykazy głosowań:

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu "Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim po 2019"
Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z gospodarowania mieniem województwa za rok 2019
Podjęcie uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/389/12 sejmiku województwa
Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez gminę Świątki niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich
Podjęcie
uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do porozumienia zawartego 30 czerwca  2009 roku pomiędzy województwem a gminą Morąg
Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia Centrum Polsko-Francuskiego Cotes dArmor
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Programu współpracy samorzadu województwa z organizacjami pozarządowymi
Podjęcie uchwały w sprawie określenia kierunków działań zarządu województwa
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej województwa
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2020 rok
Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji sejmiku z 18 lutego 2020 roku

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK