Kontakt

Archiwalne sesje sejmiku

XIV sesja sejmiku - 18 lutego 2020 (VI kadencja)

XIV sesja sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego odbyła się 18 lutego 2020 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

 Imienne wykazy głosowań:

1. Głosowanie nad poprawką do projektu uchwały
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwoju województwa
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej przyjęcia Regionalnej Strategii
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Raportu z realizacji w latach 2017-2018"
5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez sejmik województwa
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do prac nad opracowaniem "Strategii polityki społecznej województwa"
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli"
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej oferty
9. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli sejmiku województwa
10. Podjęcie uchwały w sprawie wezwania sejmiku województwa
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań samorządu województwa
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa"
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/237/19 sejmiku województwa
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Lidzbark Warmiński
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie miasto Działdowo na dofinansowanie
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w "Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa"
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa warmińsko-mazurskiego na 2020 rok
18. Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji sejmiku z dnia 30.12.2019
19. Przyjęcie stanowiska sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem 100-lecia Plebiscytu na Warmii i Mazurach
20. Przyjęcie stanowiska sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego w sprawie ochrony zabytków nieruchomych na Warmii i Mazurach

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK