Kontakt

Archiwalne sesje sejmiku

XIII sesja sejmiku - 30 grudnia 2019 (VI kadencja)

XIII sesja sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego odbyła się 30 grudnia 2019 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie (ul. E. Plater 1, sala sesyjna).

Porządek obrad XIII sesji sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego w dniu 30 grudnia 2019 r.


Imienne wykazy głosowań podczas XIII sesji sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego - 30 grudnia 2019:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa warmińsko-mazurskiego na 2019 rok

3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2020-2039

4. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2020

5. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu województwa warmińsko-mazurskiego na 2020 rok - resumpcja

6. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu województwa warmińsko-mazurskiego, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Informacji o realizacji współpracy międzynarodowej województwa warmińsko-mazurskiego w 2019 roku

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z działalności Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli za okres grudzień 2018 r. – listopad 2019 r.”

9._Podjęcie_uchwały_w_sprawie_zmian_w_składzie_osobowym_rady_społecznej_przy_Samodzielnym_Publicznym_Zespole_Gruźlicy_i_Chorób_Płuc_w_Olsztynie.pdf

10._Podjęcie_uchwały_w_sprawie_zmian_w_składzie_osobowym_rady_społecznej_przy_Wojewódzkim_Zespole_Lecznictwa_Psychiatrycznego_w_Olsztynie.pdf

11._Podjęcie_uchwały_w_sprawie_powołania_członków_Rady_Muzeum_Budownictwa_Ludowego.pdf

12._Podjęcie_uchwały_w_sprawie_powołania_członków_Rady_Muzeum_Mikołaja_Kopernika_we_Fromborku.pdf

13._Podjęcie_uchwały_w_sprawie_powołania_członków_Rady_Muzeum_Bitwy_pod_Grunwaldem_w_Stębarku.pdf

14._Podjęcie_uchwały_w_sprawie_powołania_członków_Rady_Muzeum_Warmii_i_Mazur_w_Olsztynie.pdf

15._Podjęcie_uchwały_w_sprawie_przyjęcia_Programu_opieki_nad_zabytkami_województwa_warmińsko-mazurskiego.pdf

16. Podjęcie_uchwały_w_sprawie_Obszaru_Chronionego_Krajobrazu_Wysoczyzny_Elbląskiej_-_Wschód.pdf

17._Podjęcie_uchwały_w_sprawie_Obszaru_Chronionego_Krajobrazu_Wysoczyzny_Elbląskiej_-_Zachód.pdf

18._Podjęcie_uchwały_w_sprawie_Parku_Krajobrazowego_Wysoczyzny_Elbląskiej.pdf

19._Podjęcie_uchwały_w_sprawie_powierzenia_przez_Województwo_Warmińsko-Mazurskie_a_przyjęcia_przez_Województwo_Pomorskie_wykonania_zadań_dotyczących_rewitalizacji_i_promocji_śródlądowej_drogi_wodnej.pdf

20._Podjęcie_uchwały_w_sprawie_wezwania_Sejmiku_Województwa_Warmińsko-Mazurskiego_przez_Fundację_Na_Rzecz_Ochrony_Przyrody_i_Krajobrazu_Mazurskiego_Parku_Krajobrazowego_i_Dorzecza_Krutyni.pdf

21._Podjęcie_uchwały_w_sprawie_wezwania_Sejmiku_Województwa_Warmińsko-Mazurskiego_przez_AGRO-GR_Spółkę.pdf

22._Podjęcie_uchwały_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_sprzedaż_w_trybie_bezprzetargowym_na_rzecz_Rejonowego_Związku_Spółek_Wodnych_z_siedzibą_w_Działdowie.pdf

23._Podjęcie_uchwały_w_sprawie_udzielenia_Powiatom_dotacji.pdf

24._Podjęcie_uchwały_w_sprawie_określenia_rodzaju_i_maksymalnej_wysokości_stypendium_oraz_określenia_szczegółowych_kryteriów_i_sposobu_przyznawania_warunków_wypłacania_i_zwrotu_stypendiów_dla_studentów.pdf

25._Podjęcie_uchwały_w_sprawie_przyjęcia_Planu_Pracy_Sejmiku_Województwa_Warmińsko-Mazurskiego_na_rok_2020.pdf

26._Podjęcie_uchwały_w_sprawie_przekazania_petycji_w_interesie_publicznym_w_zakresie_zmiany_przepisów_prawa_miejscowego_według_właściwości.pdf

27._Podjęcie_uchwały_w_sprawie_zmian_w_składzie_osobowym_Komisji_Współpracy_Międzynarodowej_Sejmiku_Województwa_Warmińsko-Mazurskiego.pdf

28._Podjęcie_uchwały_w_sprawie_zmian_w_składzie_osobowym_Komisji_Samorządu_Terytorialnego_i_Bezpieczeństwa_Publicznego_Sejmiku_Województwa_Warmińsko.pdf

29._Przyjęcie_protokołu_z_obrad_XII_Sesji_Sejmiku_z_dnia_26.11.2019_r.pdf

30.Podjęcie_uchwały_w_sprawie_apelu_do_Rządu_Rzeczpospolitej_Polskiej_o_objęcie_dofinansowaniem_dróg_wojewódzkich_w_ramach_ustawy_o_Funduszu_Dróg_Samorządowych.pdf

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK