Kontakt

Archiwalne sesje sejmiku

XI sesja sejmiku województwa (VI kadencja) - 29 października 2019

XI sesja sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego odbyła się 29 października 2019 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

 Imienne wykazy głosowań podczas XI sesji sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego:

1. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o funkcjonowaniu Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia materiału informacyjnego pod nazwą X-lecie 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych

5. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały

7Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/701/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia w części Uchwały

9. Głosowanie nad poprawką

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia Centrum Polsko-Francuskiego

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Lubomino

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK