Kontakt

Archiwalne sesje sejmiku

IX sesja sejmiku - 27 sierpnia 2019 (VI kadencja)

IX sesja sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego odbyła się 27 sierpnia 2019 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

Porządek obrad 

Imienne wykazy głosowań podczas IX sesji sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego - 27 sierpnia 2019:

1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu.pdf

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przez Sejmik Województwa

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady.pdf

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia Muzeum Warmii i Mazur.pdf

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym

10. Przyjęcie protokołu z obrad VII Sesji Sejmiku z dnia 28.05

11. Przyjęcie protokołu z obrad VIII Sesji Sejmiku z dnia 17.06

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK