Kontakt

Archiwalne sesje sejmiku

VII sesja sejmiku - 28 maja 2019 (VI kadencja)

VII sesja sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego odbyła się 28 maja 2019 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

Porządek obrad 

 Imienne wykazy głosowań podczas VI sesji sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego - 28 maja 2019:

Otwarcie sesji

Zasady powołania skarbnika województwa warmińsko-mazurskiego

Głosowanie nad powołaniem komisji skrutacyjnej

Podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika województwa

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji programu"

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji w roku 2018 programu

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminom z województwa warmińsko-mazurskiego

Głosowanie zamknięcia listy kandydatów

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego

Podjęcie uchwały w sprawie powołania rad społecznych

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa warmińsko-mazurskiego

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na zarząd województwa

Głosowanie nad zgłoszoną poprawką do projektu uchwały

Projekt uchwały w sprawie budowy drogi ekspresowej S-16 na odcinku Olsztyn-Ełk

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Budżetu i Finansów

Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji sejmiku z dnia 30.04.2019 roku

 

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK