Kontakt

Archiwalne sesje sejmiku

VI sesja sejmiku województwa - 30 kwietnia 2019 (VI kadencja)

VI sesja sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego odbyła się 30 kwietnia 2019 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. 

PORZĄDEK OBRAD VI SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 

Imienne wykazy głosowań podczas VI sesji sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego - 30 kwietnia 2019:

1. Otwarcie sesji 

2. Stanowisko Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z okazji 15-lecia członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

3. Stanowisko klubu PIS

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego w Województwie Warmińsko-Mazurskim w roku 2018

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w 2018 roku

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w 2018 roku

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji programu pn. Warmia i Mazury dla Dużej Rodziny w 2018 roku

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy umowy na dofinansowanie

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy umowy na dofinansowanie

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na wykonywanie w 2019 r. zadań publicznych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński pomocy finansowej w formie dotacji celowej na doposażenie w 2019 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny na rzecz Gminy Olsztyn

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok

15. W sprawie przekazania petycji o przeprowadzenie remontu dróg i ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych powyżej 12 ton na odcinkach usytuowanych na obszarze administracyjnym Gminy Kiwity według właściwości

16. Stanowisko Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z okazji 15-lecia członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

17. Przyjęcie protokołu z obrad V Sesji Sejmiku z dnia 26.03.2019

 

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK