Kontakt

Archiwalne sesje sejmiku

V sesja sejmiku województwa - 26 marca 2019 (VI kadencja)

V sesja sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego odbyła się 26 marca 2019 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. 

 

PORZĄDEK OBRAD V SESJI 

Imienne wykazy głosowań podczas V sesji sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego - 26 marca 2019:

1. Skreślenie punktu 4

2. Skreślenie punktu 27

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu Analiza sytuacji na rynku pracy

4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Województwa Warmińsko-Mazurskiego

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia złożonego przez zarząd województwa

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy

7. Podjęcie uchwały w sprawie wezwania Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

8. Podjęcie uchwały w sprawie wezwania Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII30615 Sejmiku Województwa

10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i warunków udzielenia bonifikaty jednorazowej

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Górowo Iławeckie

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  Gminie Miejskiej Ostróda pomocy finansowej

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Węgorzewo

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Olsztyn pomocy finansowej

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Piskiemu pomocy finansowej

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Związkowi Gmin Warmińsko-Mazurskich pomocy finansowej

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie-Miastu Elbląg pomocy finansowej

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Iława pomocy finansowej

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Miastu Lidzbark Warmiński pomocy finansowej

21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie-Miastu Ełk pomocy finansowej

22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Orzysz pomocy finansowej

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego

25. Skargi Wnioski Petycje - referująca p. B. Hordejuk

26. Przyjęcie protokołu z obrad IV Sesji Sejmiku z dnia 18.02.2019

27. Sprawy różne: Stanowisko Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK