Kontakt

Archiwalne sesje sejmiku

IV sesja sejmiku - 18 lutego 2019 roku (VI kadencja)

IV sesja sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego odbyła się 18 lutego 2019 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. 

PORZĄDEK OBRAD IV SESJI SEJMIKU 

Imienne wykazy głosowań podczas IV sesji sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego - 18 lutego 2019:

1. Głosowanie w sprawie zmian do porządku obrad

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji w latach 2016-2017

3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

6. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa

7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII52416 Sejmiku Województwa

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III4918 Sejmiku Województwa

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Społecznej

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Społecznej

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Społecznej

14. Podjęcie uchwały w sprawie wezwania Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

15. Podjęcie uchwały w sprawie wezwania Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX38912 Sejmiku Województwa

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych

18. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej bez numeru

19. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej bez numeru

20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego

24. Podjęcie uchwały w sprawie programu Kolej Plus - referujący p. M. Kazimierczuk

25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym 

26. Wnioski i oświadczenia radnych

27. Przyjęcie protokołu z obrad III Sesji Sejmiku z dnia 28.12.2018

28. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Budżetu i Finansów

29. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Budżetu i Finansów

31. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Ochrony Zdrowia

 

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK