Kontakt

Archiwalne sesje sejmiku

III sesja sejmiku - 28 grudnia 2018 (VI kadencja)

III sesja sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego szóstej kadencji odbyła się 28 grudnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. 

 PORZĄDEK OBRAD III SESJI SEJMIKU 

Imienne wykazy głosowań podczas III sesji sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego - 28 grudnia 2018:
1. W sprawie rozpatrzenia wniosków do porządku obrad
2. W sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2018-2039
3. W sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2018 rok
4. W sprawie podjęcia uchwały w sprawie wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
5. W sprawie podjęcia uchwały w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok
6. W sprawie podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039
7. W sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Raportu o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2017 roku
8. W sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Informacji z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie zadań delegowanych Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego
9. W sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu Raport nr I z realizacji Zaktualizowanej Strategii Zatrudnieni i Rozwoju Zasów Ludzkich w województwie warmińsko-mazurskim do 2025 roku 
10. W sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Informacji o realizacji współpracy międzynarodowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2018 roku
11. W sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
12. W sprawie podjęcia uchwały w sprawie kontynuacji realizacji zadań w zakresie prowadzenia wspólnego przedstawicielstwa Województw
13. W sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyboru Delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej
14. W sprawie Szpital Wojewódzki Elbląg - Jan Bobek
15. W sprawie Szpital Wojewódzki Elbląg - Jolanta Szulc
16. W sprawie Szpital Wojewódzki Elbląg - Jan Harhaj
17. W sprawie Szpital Wojewódzki Elbląg - Grazyna Kluge
18. W sprawie Szpital Wojewódzki Elbląg - Paweł Jankowski
19. W sprawie Szpital Wojewódzki Elbląg - Marcin Kazimierczuk
20. W sprawie WSS w Olsztynie - Zbigniew Cieciuch
21. W sprawie WSS w Olsztynie - Julian Osiecki
22. W sprawie WSS w Olsztynie - Julian Osiecki
23. W sprawie WSS w Olsztynie - Tadeusz Mordasiewicz
24. W sprawie WSS w Olsztynie - Halina Ciunel
25. W sprawie WSS w Olsztynie - Dariusz Rudnik
26. W sprawie WZL Psychiatrycznego w Olsztynie - Małgorzata Gołebicka
27. W sprawie WZL Psychiatrycznego w Olsztynie - Bogdan Meina
28. W sprawie WZL Psychiatrycznego w Olsztynie - Ewa Zakrzewska
29. W sprawie WZL Psychiatrycznego w Olsztynie - Małgorzata Bogdanowicz-Bartnikowska
30. W sprawie WZL Psychiatrycznego w Olsztynie - Tomasz Boenke
31. W sprawie WZL Psychiatrycznego w Olsztynie - Henryk Żuchowski
32. W sprawie SPZPO w Reszlu - Ryszard Kawczyński
33. W sprawie SPZPO w Reszlu - Zbigniew Homza
34. W sprawie SPZPO w Reszlu - Zbigniew Olenkowicz
35. W sprawie WOMP w Olsztynie - Stanisław Gorczyca
36. W sprawie WOMP w Olsztynie - Krystyna Procyk
37. W sprawie WOMP w Olsztynie - Teresa Astramowicz-Leyk
38. W sprawie WOMP w Olsztynie - Robert Gontarz
39. W sprawie SPSPZOZ w Węgorzewie - Aneta Jolanta Stankiewicz
40. W sprawie SPSPZOZ w Węgorzewie - Marian Stanisław Brzuś
41. W sprawie SPSPZOZ w Węgorzewie - Grzegorz Bukowski
42. W sprawie SPSPZOZ w Węgorzewie - Grzegorz Prokop
43. WSR w Górowie Iławeckim - Zbigniew - Ciechomski
44. W sprawie WSR w Górowie Iławeckim - Jacek Kostka
45. W sprawie WSR w Górowie Iławeckim - Janusz Kloc
46. W sprawie WSR w Górowie Iławeckim - Jolanta Andruszkiewicz
47. W sprawie WSR w Ameryce - Robert Waraksa
48. W sprawie WSR w Ameryce - Ewa Petryna
49. W sprawie WSR w Ameryce - Beata Pieniak
50. W sprawie WSR w Ameryce - Henryk Żuchowski
51. W sprawie WSPR w Olsztynie - Jarosław Dzioba
52. W sprawie WSPR w Olsztynie - Małgorzata Domurad
53. W sprawie WSPR w Olsztynie - Marek Fabianowicz
54. W sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego do składu rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej
55. W sprawie podjęcia uchwały w sprawie powołania rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej
56. W sprawie podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego do prac w składzie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
57. W sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2019
58. W sprawie podjęcia uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzniesień Górowskich
59. W sprawie podjęcia uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Dylewskich
60. W sprawie podjęcie uchwały w sprawie wezwania Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez Panią E.K.
61. W sprawie podjęcia uchwały w sprawie wezwania Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez Panią J. P. do usunięcia naruszenia prawa
62. W sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV.756.18 Sejmiku
63. W sprawie podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Giżyckiemu, Ostródzkiemu, Piskiemu
64. W sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych 
65. W sprawie podjęcie uchwały w sprawie dokonania przez Województwo Warmińsko-Mazurskie przeniesienia praw własności w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa
66. W sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie podpisania przez Województwo Warmińsko-Mazurskie Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym
67. W sprawie podjęcia uchwały w sprawie przekazani petycji o przeprowadzenie remontu dróg na odcinkach usytuowanych na obszarze administracyjnym Gminy Kiwity według właściwości 
68. W sprawie przyjęcia protokołu z obrad II Sesji Sejmiku z dnia 4.12

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK