Kontakt

Archiwalne sesje sejmiku

II sesja sejmiku - 4 grudnia 2018 roku (VI kadencja)

Druga sesja sejmku województwa warmińsko-mazurskiego odbyła się 4 grudnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. 

 PORZĄDEK OBRAD II SESJI SEJMIKU 

Imienne wykazy głosowań podczas II sesji sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego - 4 grudnia 2018:

1.0. W sprawie zmiany uchwały Nr I302 z 16 listopada 2002 r. w sprawie sposobu wyboru Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.pdf
1.1. W sprawie zmiany uchwały Nr I602 Sejmiku Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 16 listopada 2002 r. w sprawie sposobu wyboru Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.pdf
1. W sprawie zmiany uchwały ws. sposobu wyboru Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.pdf 
2. W sprawie zamknięcia listy kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.pdf
3. W sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.pdf
4. W sprawie właściwości Komisji Skrutacyjnej dla wszystkich wyborów dokonywanych w głosowaniu tajnym na II Sesji Sejmiku.pdf
5. W sprawie zamknięcia listy kandydatów na Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.pdf
6. W sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.pdf
7. W sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego upoważnionego do wydawania poleceń wyjazdów służbowych Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego refe.pdf
8. W sprawie zamknięcia listy kandydatów na Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.pdf
9. W sprawie wyboru Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.pdf
10. W sprawie wyboru Wicemarszałków i pozostałych Członków Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.pdf
11. W sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego - referujący p. Bernadeta Hordejuk, Przewodnicząca Sejmiku Województwa.pdf
12. W sprawie powołania Komisji Strategii Rozwoju Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.pdf
13. W sprawie powołania Komisji Współpracy Międzynarodowej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.pdf
14. W sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.pdf
15. W sprawie powołania Komisji Kultury i Edukacji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.pdf
16. W sprawie powołania Komisji Ochrony Zdrowia Polityki Społecznej Rodziny i Sportu Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.pdf
17. W sprawie powołania Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Rolnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.pdf
18. W sprawie powołania Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.pdf
19. W sprawie powołania Komisji ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.pdf
20. W sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.pdf
21. W sprawie zmian w Komisji Strategi Rozwoju.pdf
22. W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz pozostałych Komisji Stałych Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.pdf
23. W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Strategii Rozwoju Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.pdf
24. W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Współpracy Międzynarodowej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.pdf
25. W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.pdf
26. W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury i Edukacji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.pdf
27. W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia Polityki Społecznej Rodziny i Sportu Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.pdf
28.W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozowju Obszarów Wiejskich Rolnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego-1.pdf
29. W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.pdf
30. W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.pdf
31. W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.pdf
32. W sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.pdf
33. W sprawie uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego pdf
34. W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2018-2039.pdf
35. W sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2018 rok.pdf
36. W sprawie przyjęcia protokołu z obrad I Sesji Sejmiku z dnia 23.11.pdf
37. W sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.pdf

 

 

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK