Kontakt

Europejski Tydzień Regionów i Miast

Rewitalizacja miast Cittaslow na Warmii i Mazurach

11 października 2022 roku w siedzibie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli otwarta została wystawa pt. „Rewitalizacja miast Cittaslow w województwie warmińsko-mazurskim - nowe szanse dla mieszkańców małych miasteczek”.

Było to podsumowanie realizacji projektu pt. „Ponadlokalny Program Rewitalizacji Miast Cittaslow województwa warmińsko-mazurskiego”.

Program został wsparty kwotą ponad 51 mln Euro ze środków UE i składał się z 99 projektów realizowanych przez 19 gmin. Wystawę otworzyli Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Jacek Kostka – Burmistrz Górowa Iławeckiego, Prezes Stowarzyszenia.

Wydarzenie uświetniło wielu zacnych gości, m.in. Wolfgang Munch – DG REGIO, Pier Giorgio Olivetti – Dyrektor Biura Międzynarodowej Sieci Cittaslow w Orvietto, Europarlamentarzyści: Jarosław Kalinowski, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Marszałkowie Województw Mazowieckiego, Pomorskiego, Podkarpackiego, Lubelskiego oraz liczni przedstawiciele instytucji unijnych. W wystawie udział wzięło ok. 70 osób.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK