Kontakt

Europejski Tydzień Regionów i Miast

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Webinarium w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast „Gospodarka o obiegu zamkniętym w regionach Unii Europejskiej” odbyło się 22 października 2020 roku.

Charakterystyka sektorowa regionalnych gospodarek o obiegu zamkniętym w Europie jest obecnie szczególnie istotnym tematem w kontekście niedawno ogłoszonego Zielonego Ładu.

Istnieje wiele działań w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym,  jak poprawa zdolności w zakresie recyklingu, co również przyczynia się do gospodarki neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla. Chociaż możliwości gospodarki o obiegu zamkniętym istnieją we wszystkich obszarach, jej potencjał jest obecnie w różnym stopniu wykorzystywany w różnych regionach UE i w dużej mierze zależny od warunków lokalnych.

W przyszłości polityka spójności może odegrać kluczową rolę we wspieraniu potencjału gospodarczego o obiegu zamkniętym poprzez inwestowanie w projekty transformacyjne, które wykorzystują potencjał regionów.

Projekt Circular Economy and Territorial Consequences dedykowany gospodarce o obiegu zamkniętym i jej konsekwencjach terytorialnych skupia wokół siebie trzy główne cele:
1)    Przedstawienie dowodów terytorialnego wymiaru przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym
2)    Przedstawienie dowodów dla stworzenia lokalnych i regionalnych wzorców oraz przepływu materiałów (w tym odpadów i zasobów)
3)    Dostarczenie europejskim regionom oraz miastom informacji w zakresie działań, jakie powinny zostać podjęte na drodze do osiągnięcia gospodarek o obiegu zamkniętym

Projekt został stworzony w szczególności z myślą o sektorowym modelu gospodarki o obiegu zamkniętym, dla zapewnienia jego wykonalności na poziomie regionalnym.

Model oparty jest na 3 filarach, wpisujących się w segmenty rynku gospodarki o obiegu zamkniętym.
1)    Dostawcy materiałów i technologii (zapewnienie trwałych zasobów i surowców wtórnych; umożliwienie gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez technologie).
Filar dotyczy zrównoważonego leśnictwa oraz rolnictwa, usług w zakresie odbioru
i recyklingu odpadów, energii odnawialnej, materiałów przyjaznych dla środowiska, technologii efektywności materiałowej i energetycznej.

2)    Modele biznesowe gospodarki o obiegu zamkniętym (tworzenie nowych form konsumpcji; łączenie biznesu z klientem; innowacyjne usługi przyjmujące obieg zamknięty). Filar dotyczy projektów o długotrwałej żywotności, wykorzystywania wartości końcowej produktu, zmian wzorców wykorzystania i definicji wystarczalności.

3)    Analiza potencjalnych sektorów użytkowników, którzy przejmują materiały/usługi
z zaopatrzeniowej strony gospodarki o obiegu zamkniętym.

Zróżnicowanie ogólnego modelu gospodarki o obiegu zamkniętym w regionach UE pod względem udziału w zatrudnieniu dostawców materiałów i technologii wskazuje, że w co najmniej 20 europejskich regionach dostawcy materiałów stanowią ponad 5% gospodarki, pod względem całkowitego zatrudnienia.

Jednym z tych 20 regionów jest także Województwo Warmińsko-Mazurskie, gdzie na 1000 zatrudnionych, 50-131 osób stanowią pracownicy tej branży (ostatnie dostępne dane za 2015 rok).

Udział w zatrudnieniu w gospodarce o obiegu zamkniętym według dostawców technologii dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego wynosi 10-15 osób na 1000 pracowników, zatrudnionych w całej gospodarce (ostatnie dostępne dane za 2015 rok).
Według danych z 2018 roku, Województwo Warmińsko-Mazurskie znalazło się także wśród regionów, w których zidentyfikowano firmy operujące w sektorze gospodarki o obiegu zamkniętym (na terenie UE działa ponad 6 tysięcy firm, które funkcjonują w modelu biznesowym o obiegu zamkniętym).

Największy udział związany z zatrudnieniem dostawców materiałów i technologii przypada systemom zrównoważonego rolnictwa i leśnictwa.

Więcej na ten temat:
https://euregionsweek2020-video.eu/video/the-circular-economy-in-eu-regions

Gospodarka o obiegu zamkniętym i jej konsekwencje terytorialne – Przewodnik po polityce https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/CIRCTER%20Policy%20guide.pdf


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK