Kontakt

Aktualności - Biuro w Brukseli

Badania nad bezpieczeństwem i technologiami

Webinarium pt. „Badania nad bezpieczeństwem i technologiami o potencjale podwójnego zastosowania w Unii Europejskiej” ("Research security and technologies with dual-use potential in the EU") zorganizowane przez brukselskie biura Litwy, Słowenii, Węgier i Polski, wspierające współpracę B+R+I odbyło się 29 lutego 2024 roku.

Podczas spotkania omówiono następujące:

 1. Opublikowany w czerwcu 2023 roku wspólny komunikat w sprawie Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa Gospodarczego. Strategia określa 4 kategorie ryzyka dla gospodarek państw członkowskich oraz kompleksowe podejście do bezpieczeństwa gospodarczego Unii Europejskiej poprzez zapewnienie m.in. ram oceny
  i przeciwdziałania zagrożeniom w tym obszarze.

Kategorie ryzyka:

 • Zagrożenia dla odporności łańcuchów dostaw, w tym w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.
 • Zagrożenia dla bezpieczeństwa fizycznego i cyberbezpieczeństwa infrastruktury krytycznej
 • Zagrożenia związane z bezpieczeństwem i wyciekiem technologii.
 • Zagrożenia wykorzystywania zależności gospodarczych lub wymuszenia ekonomicznego jako broni.
 1. Opublikowane w październiku 2023 roku Zalecenie Komisji w sprawie obszarów technologii krytycznych dla bezpieczeństwa gospodarczego UE, na potrzeby pogłębionej oceny ryzyka z udziałem państw członkowskich. Zalecenie wynika
  z komunikatu w sprawie Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa Gospodarczego
  i dotyczy ryzyka technologicznego oraz wycieku technologii.
 2. Opublikowany 24 stycznia 2024 roku kolejny pakiet dotyczący bezpieczeństwa gospodarczego Unii Europejskiej. Pakiet przyjmuje 5 inicjatyw na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa gospodarczego w kontekście sytuacji geopolitycznej oraz zachodzących zmian technologicznych.

Inicjatywy obejmują następujące:

 • Wniosek dotyczący aktualizacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2019/452 ustanawiającego ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii. Aktualizacja ma nastąpić poprzez ocenę obecnie obowiązującego rozporządzenia, które ma zastosowanie od października 2020 roku.
 • Monitorowanie i ocena ryzyka inwestycji zagranicznych. Opublikowana
  24 stycznia 2024 roku biała księga w sprawie inwestycji za granicą ma przeanalizować potencjalne zagrożenia wynikające z inwestycji unijnych przedsiębiorstw realizowanych w krajach trzecich. Analiza obejmuje m.in. konsultacje z zainteresowanymi stronami, otwarte do 17 kwietnia 2024 roku.
 • Skuteczniejsza kontrola eksportu technologii podwójnego zastosowania. Opublikowana 24 stycznia 2024 roku biała księga w sprawie kontroli wywozu otwiera polityczny dialog mający na celu opracowanie i przyjęcie zasad kontroli wywozu technologii o potencjale podwójnego zastosowania, które mogą wpływać na poziom bezpieczeństwa Unii Europejskiej.
 • Wzmocnienie bezpieczeństwa badań naukowych w Unii Europejskiej. Komisja Europejska proponuje wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa badań naukowych.

Wspieranie badań i rozwoju technologii o potencjale podwójnego zastosowania. W oparciu o opublikowaną 24 stycznia 2024 roku białą księgę w sprawie wariantów dotyczących zwiększenia wsparcia badań i rozwoju obejmujących technologie o potencjale podwójnego zastosowania Komisja Europejska dokona przeglądu wsparcia w ramach obecnie funkcjonujących programów unijnego finansowania badań i rozwoju oraz określi możliwości dotyczące ich poprawy. Konsultacje dotyczące białej księgi otwarte są do 30


Partnerzy

 • po ryby 2014 2020
 • PROW 2014 2020 logo kolor
 • PL RU forma podstawowa
 • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK