Kontakt

Aktualności - Biuro w Brukseli

EIT – oferta edukacyjna dla uczelni i studentów

Webinarium pt. „EIT – oferta edukacyjna dla uczelni, studentów i profesjonalistów” zorganizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej odbyła się 18 maja 2022 roku.

EIT Climate KIC

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wspólnota Wiedzy i Innowacji, działająca na rzecz przyspieszenia przejścia do społeczeństwa zeroemisyjnego, odpornego na zmiany klimatyczne. Stanowi największe partnerstwo publiczno-prywatne w Europie, mające na celu przeciwdziałanie zmianom klimatycznym poprzez innowacje.

Obecne i nadchodzące nabory wniosków:

 • RIS EduEx 2022 - EIT Climate KIC ogłosiła nabór wniosków w ramach RIS Education Experiments na rok 2022. Zgłoszenia przyjmowane będą do 8.07.2022 roku. Sesja informacyjna online w tym zakresie odbędzie się 06.2022 roku. Dofinansowanie obejmie w bieżącym roku 4 wnioski. Propozycja zakresu i projektu pozostaje po stronie wnioskodawców (temat, grupa docelowa itp.). Eksperyment przewidziany będzie do realizacji w roku 2022 (czas trwania to 4 miesiące). Koncepcję RIS Education Experiments stanowią krótkie projekty/pilotaże, testujące innowacyjne sposoby reagowania na trudności związane z edukacją i rozwojem umiejętności w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Konkurs dedykowany jest podmiotom działającym w krajach RIS, w tym również w Polsce (m.in. podmioty prywatne, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje rządowe, instytucje edukacyjne).
 • EIT HEI Initiativew 2022 roku ma zostać ogłoszony 3 nabór wniosków dotyczący budowania zdolności do innowacji w szkolnictwie wyższym (Inicjatywa HEI). Wsparcie instytucji szkolnictwa wyższego w tym zakresie ma obejmować wiedzę specjalistyczną wraz z coachingiem oraz dostęp do ekosystemu innowacji EIT
  i finansowania, które umożliwią instytucjom opracowanie planów działań innowacyjnych, uzupełniających ich potrzeby.

EIT Raw Materials

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wspólnota Wiedzy i Innowacji, działająca na rzecz zapewnienia zrównoważonych dostaw surowców poprzez działania na rzecz innowacji, edukacji oraz przedsiębiorczości
w europejskich ekosystemach przemysłowych. Największe światowe partnerstwo w zakresie surowców.

Raw Materials Academy skupia 4 typy działań:

 • Wider Society Learning – dedykowane szeroko rozumianemu społeczeństwu, podnoszą świadomość w zakresie surowców, w tym ich znaczenia w europejskich gospodarkach. Działania w tym zakresie, adresowane do uczniów szkół podstawowych i średnich, realizowane są przez partnerów uniwersyteckich.
 • Lifelong Learning (courses) – kursy dedykowane osobom pracującym w sektorze surowców.
 • Higher Education – kursy obejmujące wiedzę techniczną, łańcuch wartości surowców, innowacje i przedsiębiorczość, rozwijającą się, przekształcającą gospodarką.
 • PhD Education – oferta programów doktoranckich.

Oferta konkursowa KAVA Calls:

W ramach konkursów partnerzy zrzeszeni w EIT Raw Materials KIC oraz podmioty spoza partnerstwa mogą aplikować o dofinansowanie projektów. Konkursy ogłaszane są 2 razy do roku i mają charakter dwuetapowy. Zasady konkursów są spójne z Programem Horyzont Europa.

Oferta dla pracowników uniwersyteckich i profesjonalistów:

RM Tech Flowszkolenia i coaching w zakresie transferu zaawansowanych technologii, własności intelektualnej i zarządzania innowacjami dla naukowców i personelu zajmującego się transferem technologii.

Digital Teaching Competences Workshop – warsztaty dotyczące cyfryzacji w kontekście uniwersyteckich zajęć praktycznych obejmujących szerokie spektrum, od prostych rozwiązań cyfrowych, po zaawansowane systemy rzeczywistości mieszanej.

Train-The-Trainer Session – oferta projektowania kursów z elementami przedsiębiorczości i innowacji.

Oferta dla studentów - wybrane programy magisterskie:

Raw Materials Value Chain RAVENprogram magisterski z zakresu inżynierii wydobywczej.

Timrexprogram magisterski z zakresu poszukiwania surowców mineralnych.

Pozostałe:

Programy stażowe

EIT Urban Mobility

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wspólnota Wiedzy i Innowacji działająca na rzecz zmian w sposobach poruszania się w przestrzeniach miejskich, aby uczynić je bardziej przyjaznymi do życia.

Oferta edukacyjna:

EIT Urban Mobility Academy działa na rzecz budowy kluczowych zdolności w zakresie innowacji i transformacji, kształcąc praktyków mobilności miejskiej.

Master School – program studiów magisterskich w zakresie mobilności miejskiej, w ramach którego rocznie szkolonych jest 500 absolwentów. Obejmuje szkolenie w zakresie innowacji
i przedsiębiorczości.

Doctoral Training Network – program innowacji i przedsiębiorczości dla doktorantów, którego celem jest przeszkolenie 50 absolwentów rocznie. Promuje realizację tzw. doktoratów wdrożeniowych (realizacja prac badawczych we współpracy z sektorem biznesu). Program stanowi połączenie między badaniami, a innowacjami wdrażanymi w praktyce. Obejmuje coroczne forum doktoranckie, wspierające budowanie powiązań pomiędzy społecznością badawczą zajmującą się mobilnością miejską, a także docieranie do sektora przemysłu i miast.

Competence Hub – oferta kursów w zakresie aktualnych trendów w mobilności miejskiej dla praktyków z różnych sektorów (kierownicy projektów, inżynierowie, technolodzy, zarządy miast i pracownicy przedsiębiorstw), tworzone we współpracy z partnerami EIT w Europie. Celem jest przeszklenie rocznie 50 000 osób.

Seria szkoleń dedykowanych pt. „Europejska Polityka Zrównoważonego Transportu Miejskiego” - szkolenia obejmują teoretyczne i praktyczne podstawy na temat innowacyjnych rozwiązań EIT Urban Mobility, opartych na praktykach europejskich oraz aktualnych metodach zarządzania transportem w mieście. Grupą docelową są pracownicy samorządów lokalnych, pracownicy przedsiębiorstw, nauczyciele akademiccy i studenci. Szkolenie kończy się wydaniem certyfikatu.

Seria webinariów pt. „Rozwój wspólnej polityki transportowej UE” - webinaria obejmują teoretyczne podstawy rozwoju wspólnej polityki transportowej UE oraz aktualnych metod zarządzania transportem w mieście. Dedykowaną grupą odbiorców są pracownicy przedsiębiorstw, pracownicy samorządów lokalnych, nauczyciele akademiccy i studenci.

W ramach wskazanych szkoleń i webinariów poruszana jest dodatkowo problematyka tzw. usług e-commerce w kontekście rozwiązań z zakresu logistyki miejskiej, opartych na Internecie Rzeczy.

EIT Manufacturing

Wspólnota Wiedzy i Innowacji, łącząca europejskie podmioty produkcyjne w ekosystemy integrujące innowacje i edukację na rzecz przedsiębiorczej i zrównoważonej Europy.

Oferta edukacyjna:

Empower – programy magisterskie i doktoranckie oraz szkolenia zawodowe.

Programy magisterskie obejmują 5 zdefiniowanych obszarów:

 1. Ludzie i roboty na rzecz zrównoważonej pracy.
 2. Produkcja addytywna (wytwarzanie przyrostowe) dla pełnej elastyczności produkcji.
 3. Wykorzystanie odpadów produkcyjnych w gospodarce cyrkularnej.
 4. Platformy dla cyfrowych sieci wartości – technologie produkcji cyfrowej.
 5. Analiza danych i sztuczna inteligencja w konkurencyjnej gospodarce.

Programy doktoranckie odbywają się na jednym z 6 partnerskich uniwersytetów. Struktura studiów doktoranckich obejmuje program innowacyjność i przedsiębiorczość, mobilność międzynarodową oraz mobilność międzyorganizacyjną. Minimalny czas trwania studiów doktoranckich to 2 lata. Formy studiów doktoranckich obejmują szkołę letnią i szkołę zimową.

Connect & Transform – szkolenia online dedykowane pracownikom przedsiębiorstw sektora produkcyjnego, realizowane na platformie edukacyjnej EIT Manufacturing Skills Move. Platforma szkoleniowa Skills Move wspiera przemysł wytwórczy oraz rozwój edukacji
w zakresie innowacji i przedsiębiorczości.

Program Learning Factories Network – środowisko edukacyjne, w którym procesy i technologie oparte są na rzeczywistym obiekcie przemysłowym, co stwarza możliwość bezpośredniego podejścia do procesu produkcyjnego. Proces dydaktyczny obejmuje eksperymentowanie i naukę w oparciu o rzeczywiste problemy. Kursy organizowane są dla korporacji, podmiotów z sektora MŚP, profesjonalistów, studentów, osób uczących się przez całe życie. Obecnie działają 4 sieci Teaching and Learning Factories. Zachęca się do śledzenia kolejnych edycji programu i dołączania do sieci.

Engage – oferta adresowana do uczniów, młodzieży i szeroko rozumianego społeczeństwa. Podnosi świadomość w zakresie innowacji przemysłowych poprzez dostęp do wiedzy
i informacji. Engage obejmuje 2 rodzaje programów – programy angażujące społeczeństwo oraz uczniów, a także horyzontalne projekty edukacyjne (Cross – KIC), w których uczestniczy EIT Manufacturing wraz z innymi wspólnotami EIT. Horyzontalne projekty edukacyjne obejmują m.in. Human Capital, Skills 4 Future Girls-Go-Circular, Start for Future, Alumni, HEI Initative.

EIT Health

Wspólnota Wiedzy i Innowacji działająca na rzecz przekształcania opieki zdrowotnej w Europie, poprzez wprowadzanie na rynek innowacyjnych, rzeczywistych rozwiązań zdrowotnych.

Oferta edukacyjna:

Program magisterskidwuletni program studiów w zakresie zdrowia i analityki danych medycznych.

Programy doktorskie

 1. EIT Health Ageing PhD School – program studiów w zakresie wsparcia innowacji w opiece zdrowotnej dla starszych pacjentów.
 2. Behealsy – moduł doktorancki z zakresu inżynierii biomedycznej i systemów opieki zdrowotnej.

Program iDays – dwudniowe wydarzenia z zakresu promocji innowacji zdrowotnych wśród studentów, organizowane w instytucjach akademickich w Europie. Studenci podejmują zespołową rywalizację aby stawić czoła rzeczywistym wyzwaniom zdrowotnym stawianym przez EIT Health, start-upy, korporacje i lokalne organizacje.

Program Summer Schools – do 23 czerwca 2022 roku otwarta jest rekrutacja w ramach odpłatnej, 10-dniowej letniej szkoły Energhy: Global Health Innovation and Entrepreneurship. Oferta kierowana jest do studentów studiów podyplomowych, badawczy i młodych profesjonalistów. Umożliwia tworzenie nowych modeli biznesowych z globalnymi rozwiązaniami zorientowanymi na potrzeby społeczne.

Oferta dla profesjonalistów:

High Value Care – obejmuje kursy zorientowane na dostosowanie współpracy interesariuszy na rzecz poprawy wyników systemów opieki zdrowotnej. Element powiązany jest z projektami opieki zdrowotnej o wysokiej wartości w ramach programu innowacji.

Digital Skills & AI – obejmuje kursy rozwoju transformacyjnych umiejętności cyfrowych w służbie zdrowia.

Future Proof Healthcare Workforce – kursy na rzecz społeczeństwa oraz integrowania innowacji przez personel opieki zdrowotnej.


Partnerzy

 • po ryby 2014 2020
 • PROW 2014 2020 logo kolor
 • PL RU forma podstawowa
 • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK