Kontakt

Aktualności - Biuro w Brukseli

Panel Bezpieczeństwa Wodorowego - webinarium

Webinarium pt. „Planowanie i zarządzanie bezpieczeństwem w unijnych projektach wodorowych i ogniw paliwowych” zorganizowane z inicjatywy Europejskiego Partnerstwa na rzecz Czystego Wodoru odbyło się 22 kwietnia 2022 roku.

Europejski Panel Bezpieczeństwa Wodorowego (ESHP) został uruchomiony w 2017 roku, a jego głównym celem jest dostarczenie wiedzy na temat bezpieczeństwa, obiektywnych informacji, a także edukacja i szkolenia dla różnych grup interesariuszy oraz wspieranie rozwoju energii wodorowej w ramach Europejskiego Partnerstwa na rzecz Czystego Wodoru.

Ustandaryzowane protokoły bezpieczeństwa mają stwarzać możliwość ich jednolitego wdrażania we wszystkich przedsiębiorstwach w branży. Panel we współpracy ze Wspólnym Centrum Badawczym Komisji Europejskiej prowadzi bazę niebezpiecznych zdarzeń i incydentów związanych z wodorem. Analiza danych i zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w Europejskiej Bazie Danych o Zdarzeniach i Wypadkach Wodorowych (HIAD 2.0) obejmuje zalecenia dla zastosowania wodoru w różnych sektorach.

Działania ESHP obejmują cztery filary, zorganizowane w czterech Zespołach Zadaniowych (Task Forces):

TF1 – Wsparcie na Poziomie Projektu. Opracowanie środków zapobiegających wypadkom.

TF2 – Wsparcie na Poziomie Programu. Łączy się w szerszym kontekście z zadaniami
z zakresu wsparcia projektu oraz skupia się na poprawie kwestii bezpieczeństwa.

TF3 – Gromadzenie i Ocena Danych. Analiza zdarzeń zgłoszonych w bazie danych oraz bieżące uzupełnianie zasobów o nowe incydenty i wydarzenia.

TF4 – Zasięg Publiczny. Szeroka dystrybucja informacji wśród społeczeństwa oraz zainteresowanych stron, promocja edukacji i szkoleń z zakresu bezpieczeństwa.

Podczas webinarium przedstawione zostały elementy opublikowanych przez Europejski Panel Bezpieczeństwa Wodorowego wytycznych w zakresie planowania i zarządzania bezpieczeństwem w unijnych projektach wodorowych i ogniw paliwowych. Dokument zawiera informacje dotyczące planowania bezpieczeństwa, raportowania i wdrażania projektów obejmujących technologie wodorowe oraz ogniwa paliwowe. Wytyczne mają pomagać partnerom projektów w identyfikacji zagrożeń, ryzyk oraz ich zapobieganiu, łagodzeniu skutków i zgłaszaniu zdarzeń, poprzez właściwie opracowany i wdrożony plan bezpieczeństwa.

Omówione zostały kluczowe elementy dotyczące przygotowania prostego szablonu planu bezpieczeństwa (Simple template for safety plan). Szablon zawiera informacje na temat opisu projektu, zarządzania operacyjnego, list kontrolnych i innych wykorzystanych w opracowaniu planu dokumentów, a także informacje w zakresie bezpieczeństwa projektu.

Podkreśla się, że w części szablonu związanej z bezpieczeństwem, uwzględniającej obowiązujące przepisy i normy (międzynarodowe, krajowe, a także regionalne, jeśli to konieczne) nie ma przeciwwskazań, aby powołać się również na nową wiedzę, która nie została jeszcze uwzględniona w przepisach prawnych, a mogłaby być pomocna w wykonaniu planu bezpieczeństwa. Szablon pomaga identyfikować i usuwać istotne dla powodzenia projektu luki w wiedzy i wąskie gardła technologiczne oraz na bieżąco kontrolować poziom bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego.

Bazy danych o incydentach wodorowych – HIAD 2.0 i HELLEN

Szerokie zastosowanie technologii wodorowych, które mają odegrać kluczową rolę w przejściu na bardziej zrównoważony system energetyczny wymagać będzie zapewnienia bezpiecznej eksploatacji wodoru, wraz z oceną ryzyka związanego z jego zastosowaniem.

Baza danych o zdarzeniach wodorowych HIAD 2.0, stworzona i uaktualniona w 2017 roku przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC), gromadzi informacje o wypadkach, incydentach i sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych, ułatwia także dzielenie się doświadczeniami, które potencjalnie mogą stanowić pomoc w opracowaniu procedur zatwierdzania i wydawania zezwoleń opartych na odnotowanych faktach (statystyka awarii i ich mechanizmy). Baza HIAD 2.0 ma charakter publiczny, a dane o wypadkach i incydentach przed publikacją podlegają anonimizacji.

Dostęp do bazy danych o zdarzeniach wodorowych HELLEN jest ograniczony do personelu Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej oraz członków Europejskiego Partnerstwa na rzecz Czystego Wodoru. W ramach bazy danych HELLEN tworzone są coroczne raporty o incydentach i sytuacjach potencjalnie wypadkowych. Raport ma charakter poufny i nie może być rozpowszechniany.

Korzystanie z danych raportu w wymiarze publicznym możliwe jest poprzez agregację i anonimizację danych w celu sformułowania wniosków opartych na zawartości całej bazy, a nie na indywidualnych danych pochodzących z indywidualnych przypadków.

Raportowanie incydentów do bazy HELLEN jest obowiązkowe dla wszystkich projektów i podkreślone w zaproszeniach do składania wniosków we wszystkich ostatnich Rocznych Programów Prac. Wszelkie zdarzenia związane z bezpieczeństwem, które mogą wystąpić podczas realizacji projektu należy zgłaszać do JRC, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz poprzez ankietę dostępną na stronie https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CleanH2_HELLEN.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK