Kontakt

Unia i współpraca zagraniczna

Jesteśmy tu, gdzie powinniśmy być - w Unii Europejskiej

Uczestnicy konferencji w Olsztynie

W Olsztynie odbyła się konferencja „20 lat Polski w Unii Europejskiej: perspektywa województwa warmińsko-mazurskiego” - Dookoła nas są widoczne pozytywne efekty naszej obecności w strukturach unijnych, nie mam wątpliwości, że powinniśmy w niej być mówi Marcin Kuchciński, marszałek województwa, gospodarz konferencji.

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku było momentem przełomowym w historii naszego kraju. Otworzyły się nowe możliwości, umożliwiając rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny nie tylko Polski, ale i naszego regionu.

Konferencja, w której uczestniczyli m.in. parlamentarzyści, zarząd województwa warmińsko-mazurskiego, radni sejmiku, przedstawiciele gmin i powiatów naszego regionu była okazją do panelowej dyskusji, jak przez dwie dekady obecności Polski w europejskiej wspólnocie zmienił się region Warmii, Mazur i Powiśla i korzyściach z tego płynących.

- W dniu naszej akcesji do Unii czułem euforię - mówi Jacek Protas, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. - Stało się coś, co nam się należało. Mówię o tym w kontekście innej ważnej rocznicy, którą obchodziliśmy 4 czerwca, kiedy minęło 35 lat od prawie wolnych wyborów w Polsce. Dla mojego pokolenia, które uczestniczyło w tym procesie, późniejsza akcesja do UE była czymś naturalnym, czego oczekiwaliśmy po 1989 roku i co wywalczyliśmy dla Europy. Jesteśmy tu, gdzie powinniśmy być.

Przypomnijmy, że w ciągu 20 lat od wstąpienia Polski do UE w województwie warmińsko-mazurskim na różnego rodzaju przedsięwzięcia zostały zainwestowane 33 mld. złotych z unijnego wsparcia.

- W kontekście inwestycji, które powstały, i które odmieniły naszą rzeczywistość, odpowiedź na pytanie, czy warto było przystąpić co Unii Europejskiej, może być tylko jedna, było warto - uważa Marcin Kuchciński.

Marszałek zwrócił też uwagę, że korzyści z naszego członkostwa w Unii Europejskiej możemy analizować z wielu perspektyw. To choćby wspólny unijny rynek, inwestycje na rzecz zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności naszej gospodarki, strefa Schengen i związana z nią łatwość przemieszczania się. To także korzyści kulturowe, takie jak zbliżenie nas do obywateli innych państw członkowskich, umożliwienie swobody kontaktów, wymiany myśli i doświadczeń oraz dynamiczny rozwój województwa również w wymiarze współpracy międzynarodowej i transgranicznej, której celem jest wsparcie rozwoju gospodarczegoci społecznego oraz związana z tym poprawa jakości życia mieszkańców w regionach po obu stronach granicy.

 - Obecnie jesteśmy uczestnikami sporu o przyszły kształt UE - dodaje marszałek. - Z jednej strony postępujący proces federalizacji, a z drugiej obrona suwerenności państw członkowskich. Niemniej jednak Unia pozostaje gwarantem stabilności, pokoju i spokoju. Dzięki niej jesteśmy bogatsi, bardziej otwarci i lepiej wykształceni.

 W tracie dyskusji pojawił się też wątek coraz częściej pojawiających się głosów eurosceptyków.

 - Jeśli spojrzymy na badania, to na tle innych państw u nas poparcie dla Unii jest nadal bardzo wysokie - mówiła Ewelina Górecka, dyrektorka Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. – Dla mnie istotniejsze jest to, że nadal mamy bardzo wysokie zaufanie do instytucji unijnych. Jak się okazuje podczas przeprowadzania badań wśród młodych ludzi, oni bardziej ufają instytucjom unijnym niż krajowym. Jednak mimo wciąż wysokiego poparcia dla Unii Europejskiej, rzeczywiście stajemy się wobec niej bardziej krytyczni i mamy większe aspiracje, co do uznawania naszego głosu i naszej perspektywy.

Doktor Jolanta Szymańska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych zwróciła uwagę, że ostatnich miesiącach obserwuje się spadek poparcia dla Unii zwłaszcza w krajach Grupy Wyszehradzkiej, w tym także w Polsce, a jednocześnie silne wzmocnienie poparcia dla Unii Europejskiej w państwach bałtyckich.

- Mimo wszystko bym nie panikowała, że mamy tendencje „brexitowe”. Po dwudziestu latach dojrzałego małżeństwa z Unią może nie ma już tych motylków w brzuchu, ale jednak jesteśmy zdecydowani, że chcemy być razem, z czego należy się cieszyć - podsumowuje Szymańska.

Organizatorem wydarzenia był samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK