Kontakt

Unia i współpraca zagraniczna

Finansowe wsparcie na nowoczesną ofertę kulturalną

Ilustracja do tekstu - dzieci siedzące nad książkami

Od 24 czerwca do 31 lipca 2024 roku można składać wnioski o dofinansowanie projektów w naborze Infrastruktura kultury (schemat A) - FEWM.11.01-IZ.00-001/24

Wartość kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w naborze z zakresu Priorytetu 11 Turystyka i kultura Działania 11.01 Infrastruktura kultury (Schemat A) wynosi 15 mln zł pochodzących ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027.

Dofinansowanie można uzyskać na realizację projektów, których minimalna wartość wynosi 1 mln zł.

O dofinansowanie mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego (ich związki i stowarzyszenia), jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe działające w sektorze kultury (w tym w zakresie zachowania i udostępniania regionalnego dziedzictwa kulturowego).

Dofinansowanie można otrzymać na:
- zakup wyposażenia w celu utworzenia nowoczesnej oferty kulturalnej (zastosowanie nowoczesnych technologii cyfrowych oraz zagospodarowanie terenu wyłącznie jako element projektu).
- przebudowę i/lub remont infrastruktury w celu utworzenia nowej oferty i/lub ułatwienia dostępu do zabytków, instytucji kultury, w tym dostosowanie obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z zakupem wyposażenia, zagospodarowaniem terenu (zastosowanie nowoczesnych technologii cyfrowych jako element projektu).

WIĘCEJ INFORMACJI


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK