Kontakt

Unia i współpraca zagraniczna

Posiedzenie Prezydium Euroregionu Bałtyk w Olsztynie

Uczestnicy Prezydium Euroregionu Bałtyk

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie odbyło się posiedzenie Prezydium Euroregionu Bałtyk. Gospodarzem spotkania był marszałek Marcin Kuchciński.

- Dla naszego regionu współpraca międzynarodowa w Euroregionie Bałtyk pozostaje niezmiennie ważna – mówił podczas spotkania marszałek Marcin Kuchciński. - Mam tu na myśli takie zagadnienia, jak program Interreg Południowy Bałtyk, budowanie relacji pomiędzy samorządami czy angażowanie młodzieży w procesy polityczne.

Jednym z tematów rozmów była przyszłość polityki spójności UE po roku 2027.  Członkowie Prezydium zaakceptowali projekt stanowiska w tej sprawie, akcentujący rolę współpracy transgranicznej oraz konieczność wsparcia dla obszarów położonych wzdłuż zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, szczególnie dotkniętych następstwami rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Euroregion Bałtyk uważa politykę spójności za fundamentalne narzędzie redukowania różnic w rozwoju regionów Europy oraz przybliżania Unii Europejskiej obywatelom.

Prezydium poruszyło temat przyszłego statusu prawnego Euroregionu Bałtyk, w tym przede wszystkim stanu prac nad utworzeniem Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

Dzięki takiej formule władze publiczne z różnych krajów członkowskich UE uzyskałyby wspólną strukturę służącą realizacji projektów, inwestycji lub polityk, przy współfinansowaniu z funduszy UE lub innych źródeł.  

Prezydium Euroregionu Bałtyk zaakceptowało sprawozdanie oraz rekomendacje Zespołu Zadaniowego ERB ds. Zmian Klimatu i Zielonej Transformacji. Przyjęto zalecenie o utworzeniu sieci dla liderów z zakresu zielonej transformacji, z zadaniem wymiany wiedzy. Uczestnicy podkreślili także swoje przywiązanie do wartości demokratycznych, w obliczu globalnych zagrożeń dla pokoju i dobrobytu mieszkańców.

Euroregion Bałtyk jest międzynarodową organizacją współpracy regionalnej zrzeszającą partnerów z Polski, Litwy, Danii i Szwecji. Przewodnictwo w Euroregionie sprawuje aktualnie szwedzki region Kronoberg, a prezydentem jest Rene Jaramillo, członek rady regionu Kronoberg.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK