Kontakt

Unia i współpraca zagraniczna

Subregion olsztyński otwiera się na współpracę bałtycką

Mapa Programu Południowy Bałtyk

Komisja Europejska zatwierdziła aktualizację Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027. W nowej wersji Program ten rozszerzy swój obszar kwalifikowalny o subregion olsztyński tj. powiaty: olsztyński, lidzbarski, bartoszycki, nidzicki, kętrzyński, mrągowski, szczycieński oraz miasto Olsztyn.  

Włączenie subregionu olsztyńskiego do obszaru kwalifikowalnego Programu Południowy Bałtyk to zwieńczenie wieloletnich starań samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, prowadzonych zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej.

Nowa sytuacja geopolityczna, utrata wcześniejszych możliwości współpracy transgranicznej z obwodem królewieckim Federacji Rosyjskiej, zwiększony budżet Programu i mocne poparcie regionów uczestniczących w Programie Południowy Bałtyk, przyczyniły się do pozytywnego zakończenia negocjacji z Komisją Europejską sprawie rozszerzenia obszaru kwalifikowalnego Programu.

Wraz ze zmianą geografii Programu uwolniony zostanie potencjał licznych instytucji, organizacji i samorządów z subregionu olsztyńskiego do realizacji projektów z partnerami z duńskich, szwedzkich, niemieckich i litewskich regionów objętych obszarem Programu. Rozszerzenie obszaru pozwoli tym podmiotom na pełnoprawne korzystanie z oferty Programu i dofinansowanie przedsięwzięć transgranicznych bez wymogu spełnienia dodatkowych kryteriów stawianych dotychczas partnerom z spoza obszaru kwalifikowalnego Programu.

Atutem Programu Południowy Bałtyk jest możliwość nawiązania współpracy z partnerami z bałtyckich regionów posiadających w dużej mierze podobną specyfikę do województwa warmińsko-mazurskiego np. mniejszą gęstość zaludnienia, brak lub nieliczne duże aglomeracje miejskie, dominujący charakter wiejski, regionalne specjalizacje m.in. ekologiczna żywność, drewno, turystyka typu „slow tourism” itp.  

Udział w międzynarodowych projektach transgranicznych wspieranych przez Program umożliwia m.in. wdrożenie wspólnych innowacyjnych rozwiązań np. IT, nawiązanie trwałych modeli współpracy, tworzenie i przystępowanie do transgranicznych sieci i klastrów, wymianę doświadczeń i know-how, wspólne inwestycje o charakterze pilotażowym oraz wypełnienie brakujących powiązań transgranicznych np. w zakresie małej infrastruktury szlaków turystycznych. Zalety tego programu od dłuższego czasu są już znane beneficjentom z subregionu elbląskiego, którzy mają możliwość uczestnictwa w Programie od perspektywy UE 2007-2013.       

Najbliższa okazja na sprawdzenie możliwości Programu Południowy Bałtyk już niebawem, gdyż zbliża się nabór na tzw. projekty małej skali, który odbędzie się w okresie od 22 lutego do 21 marca 2024 roku.

Ten rodzaj projektów charakteryzuje się m.in. krótszym czasem realizacji (do 18 miesięcy) oraz mniejszym (niż w regularnych projektach) budżetem, który nie może przekroczyć 200 tysięcy EUR.  Projekty małej skali to znakomity sposób na przetestowanie oferty Programu przez mniejsze instytucje i samorządy, również partnerów bez wcześniejszych doświadczeń współpracy międzynarodowej.

Natomiast w kwietniu 2024 roku planowane jest ogłoszenie kolejnego naboru wniosków na projekty regularne cieszące się  zwykle największym zainteresowaniem potencjalnych beneficjentów. Umożliwiają one finansowanie przedsięwzięć trwających do 36 miesięcy i dysponujących większym budżetem tj. ok. 1-2 mln EUR (rekomendowane) – natomiast nie więcej niż 5 mln EUR.  

Budżet całego Programu po zmianach obejmujących zwiększenie jego alokacji wynosi  93 802 411 EUR.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych realizacją projektów współpracy transgranicznej w obszarze Południowego Bałtyku do kontaktu z Regionalnym Punktem Kontaktowym (RPK) Programu Południowy Bałtyk działającym w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie.

Oferta wsparcia obejmuje bezpłatne doradztwo w zakresie konsultacji pomysłu projektowego m.in. w zakresie dostosowania do specyfiki, logiki i wymogów Programu, wsparcie w poszukiwaniach zagranicznych i krajowych partnerów  oraz w innych sprawach związanych z przygotowaniem aplikacji projektowej. Kontakt: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 89 521 93 24.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK