Kontakt

Unia i współpraca zagraniczna

Dofinansowanie międzynarodowych przedsięwzięć

Logotyp konkursu WM dla WM

Ruszyła kolejna edycja konkursu „WM DLA WM. WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2023 ROKU”.

Celem organizowanego przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego konkursu jest wspieranie zaangażowania samorządów lokalnych w realizację przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym, w tym w szczególności:

•    wspierających różne formy współpracy międzynarodowej;
•    budujących nowe i wzmacniających już istniejące międzynarodowe partnerstwa samorządowe;
•    służących aktywizacji społeczności lokalnych;
•    promujących województwo warmińsko-mazurskie za granicą
•    promujących dorobek i działalność osób związanych z regionem;
•    służących pobudzaniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

W 2023 roku w szczególności zapraszamy do realizacji projektów:
•    angażujących zagraniczne podmioty z regionów członkowskich Euroregionu Bałtyk (Regionalna Gmina Bornholm – Dania; Regiony Kalmar, Blekinge i Kronoberg – Szwecja; Okręg Kłajpedzki – Litwa) ze względu na 25. rocznicę utworzenia tej organizacji,
•    związanych z obchodami Roku Mikołaja Kopernika,
•    inicjatyw wpisujących się w przypadającą 20. rocznicę podpisania przez Województwo Warmińsko-Mazurskie Umowy o współpracy regionalnej z Obwodem Rówieńskim (Ukraina).

Wnioski o dofinansowanie mogą składać gminy i powiaty z województwa warmińsko-mazurskiego, a także ich jednostki organizacyjne.

Nabór potrwa do 9 lutego 2023 roku (decyduje data wpłynięcia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie).

Załączniki do pobrania:
- Ogłoszenie konkursu
- Regulamin konkursu
- Wzór wniosku
- Wzór pełnomocnictwa
- Karta oceny formalnej
- Karta oceny merytorycznej
- Aktualizacja wniosku
- Ramowy wzór umowy


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK