Kontakt

Unia i współpraca zagraniczna

Fundusze Norweskie i EOG dla społeczeństwa obywatelskiego

Logotyp projektu - granty norweskie

Ruszyła druga tura naboru wniosków na projekty w ramach Programu „Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny”, finansowane ze środków Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Inicjatywa skierowana jest do przedstawicieli: stowarzyszeń, fundacji i związków stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, spółek non-profit czy kół gospodyń wiejskich.

Dofinansowane będą działania, które stanowią szybką odpowiedź na zidentyfikowane przez wnioskodawców sytuacje kryzysowe.

Do nich można zaliczyć nagłą zmianę sytuacji społecznej lub nasilające się problemy dotyczące konkretnej grupy odbiorców. Projekt powinien przynieść konkretne rezultaty w terminie od 3 do 8 miesięcy.

Projekty muszą również wpływać na rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i wpisywać się w jeden z trzech tematycznych obszarów wsparcia:
•    obszar 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci),
•    obszar 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu,
•    obszar 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska),

Całkowita kwota przeznaczona na granty to blisko 300 tys. euro.

Nabór wniosków projektowych podzielony jest na sześć tur i potrwa do 22 maja 2023 roku. Aplikacje w ramach trwającej I tury naboru można składać w terminie do 21 grudnia 2022 roku.

Program „Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny finansowany jest ze środków Funduszy Norweskich oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Głównym celem tej inicjatywy jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a darczyńcami.

Krajowym Operatorem Programu jest konsorcjum organizacji w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego  Regulskiego, Fundacja Edukacja dla Demokracji oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Więcej informacji znajdziemy na oficjalnej stronie Programu „Aktywni Obywatele- Fundusz Regionalny”: https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/ruszyl-nabor-wnioskow-w-2-turze-konkursu-grantowego-na-projekty-interwencyjne/


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK