Kontakt

Unia i współpraca zagraniczna

O regionalnych strategiach dla rolnictwa

Posiedzenie Komisji NAT z udziałem marszałka Gustawa Marka Brzezina

Zakończyły się obrady Komisji NAT Europejskiego Komitetu Regionów. W spotkaniu, które odbyło się w Brukseli, uczestniczył marszałek Gustaw Marek Brzezin.

Europejski Komitet Regionów to unijna instytucja, która została powołana do życia w 1994 roku na mocy Traktatu z Maastricht.

W jego skład wchodzi ponad 300 przedstawicieli europejskich regionów i miast. Rolą KR jest reprezentowanie na forum unijnym przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych.

Komitet wpływa na ustawodawstwo UE poprzez wydawanie opinii na tematy propozycji legislacyjnych Komisji Europejskiej. Członkowie Komitetu mają również uprawnienia do wyrażania opinii z własnej inicjatywy, które przekładane są Radzie, Komisji i Parlamentowi Europejskiemu.

Członkowie Europejskiego Komitetu Regionów sześć razy do roku uczestniczą w sesjach plenarnych. Pracują również w stałych komisjach, a także (w szczególnych przypadkach) w komisjach powoływanych ad hoc.

Tym razem w Brukseli obradowała Komisja NAT (Komisja Zasobów Naturalnych), której członkiem jest marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.

W zakończonych obradach poruszano tematy związane z regionalnymi strategiami przystosowawczymi dla rolnictwa niskoemisyjnego, danymi dotyczącymi zdrowia oraz zrównoważonym zastosowaniu pestycydów. Nie zabrakło również rozmów o wdrażaniu strategii dotyczącej biogospodarki na szczeblu regionalnym. Uczestnicy dyskutowali ponadto o priorytetach Komisji NAT w nadchodzącym roku.

Kolejne posiedzenie odbędzie się 31 stycznia 2023 roku.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK