Kontakt

Unia i współpraca zagraniczna

Wizyta partnerów z Ukrainy na Warmii i Mazurach

Delegacja z Ukrainy na spotkaniu z marszałkiem województwa

Od 21 do 22 września trwa delegacja z partnerskiego obwodu rówieńskiego na Ukrainie. Sergiej Gemberg, zastępca przewodniczącego Rówieńskiej Obwodowej Administracji Państwowej spotkał się z Gustawem Markiem Brzezinem, marszałkiem województwa.

Wizyta związana jest z posiedzeniem Rady Koordynacyjnej, której celem jest omówienie realizacji Planu Pracy na lata 2021-2023.

- Zacieśniamy współpracę z partnerami z Ukrainy - mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. - Robocze spotkania przynoszą konkretne efekty, które odczuwa potrzebująca wsparcia społeczność obwodu rówieńskiego. Cieszą słowa wdzięczności za postawę mieszkańców i samorządów Warmii i Mazur, które wyraził przewodniczący obwodu.

W czasie spotkania przedstawiciele województwa warmińsko-mazurskiego oraz obwodu rówieńskiego podsumowali dotychczasowe działania oraz omówili możliwości współpracy w najbliższych miesiącach. Rozmawiano także o pomocy dla społeczności obwodu rówieńskiego, jaką samorząd województwa niesie od miesięcy w związku trwającą w Ukrainie wojną.

Delegacja w czasie pobytu na Warmii i Mazurach brała udział w otwarciu nowej siedziby Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, odwiedziła również Warmińsko-Mazurską Filharmonię w Olsztynie.

Województwo warmińsko-mazurskie aktywnie współpracuje z obwodem rówieńskim od niemal 20 lat. Porozumienie o partnerstwie podpisano 9 grudnia 2003 roku.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK