Kontakt

Unia i współpraca zagraniczna

Posiedzenie komisji CIVEX w Grecji

Posiedzenie komisji w Grecji

Po dwóch latach przerwy odbyło się posiedzenie komisji CIVEX Europejskiego Komitetu Regionów. W spotkaniu uczestniczył Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.

Członkowie Europejskiego Komitetu Regionów pracują w stałych komisjach, które raz do roku spotykają się na posiedzeniach wyjazdowych.

Podczas posiedzenia, które odbyło się w Grecji, przyjęte zostały trzy opinie. Do jednej z nich – zatytułowanej Zmienione zarządzanie strefą Schengen – marszałek województwa zgłosił dwie poprawki.

Komisja CIVEX (Komisja Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych) odpowiedzialna jest za koordynację prac Komitetu Regionów w kwestiach obejmujących przyszłość Europy, podstawowe prawa i wolności oraz wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne, takie jak migracja.

Komisja zajmuje się również zewnętrznym wymiarem Unii, koncentrując się na krajach sąsiadujących i objętych procesem rozszerzenia.
 
W Grecji nie zabrakło również rozmów na temat wpływu zarządzania migracją i integracją na władze lokalne i regionalne, zwłaszcza w regionach przygranicznych, oraz potrzeby zwiększenia wsparcia dla władz lokalnych i regionalnych ze strony instytucji UE.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK