Kontakt

Unia i współpraca zagraniczna

Cenne sąsiedzkie inicjatywy w Giżycku

Plac zabaw w Giżycku

Dwa nowe integracyjne place zabaw powstały przy przedszkolach miejskich nr 1 z Oddziałem Integracyjnym oraz nr 4 w Giżycku w ramach transgranicznego projektu Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 pn. „Giżycko i Varena – współpraca na rzecz promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i dyskryminacją”.

Integracyjne place zabaw to przestrzenie pozbawione barier, bezpieczne dla maluchów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom mogą one korzystać z zabawek edukacyjnych na równi z pełnosprawnymi rówieśnikami. W ten sposób zapewniono najmłodszym dostęp nie tylko do zabawy i rozrywki, ale również do rozwoju i wspólnej integracji.

Nowe przestrzenie rekreacyjne zostały wyposażone w podjazdy dla wózków, oznaczenia dla osób niewidomych lub niedowidzących, jak również dodatkowe poręcze dla dzieci, które mają problemy z poruszaniem się.

Partnerzy projektu - miasto Giżycko oraz Varena realizują również szereg działań pozainwestycyjnych.

Do nich można zaliczyć cykl specjalistycznych szkoleń oraz warsztatów dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, lokalne eventy integracyjne czy organizacja Transgranicznych Olimpiad dla przedszkolaków z Polski i Litwy, promujących zdrowy styl życia i integrację społeczną.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK