Kontakt

Unia i współpraca zagraniczna

Wspieramy międzynarodowe projekty

Logotyp konkursu

Poznaliśmy 11 projektów, które otrzymają finansowe wsparcie w konkursie „WM DLA WM. WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2022 ROKU”.

Decyzję o przyznaniu finansowanego wsparcia podjęli radni wojewódzcy podczas XXXVII sesji sejmiku, która odbyła się 26 kwietnia 2022 roku.

Celem konkursu WM DLA WM jest wspieranie samorządów lokalnych z województwa warmińsko-mazurskiego w realizacji międzynarodowych projektów, które wzmacniają istniejące partnerstwa międzynarodowe, służą aktywizacji społeczności lokalnych i wspierają rozwój społeczno-gospodarczy regionu.

Wnioski o dofinansowanie mogły składać gminy i powiaty z województwa warmińsko-mazurskiego, a także ich jednostki organizacyjne.

Projekty realizowane będą wspólnie z partnerami z Ukrainy, Francji, Niemiec, Litwy i Holandii.

Łączna kwota przeznaczona na konkurs wyniosła 60 tys. zł.

LISTA DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK