Kontakt

Unia i współpraca zagraniczna

WM DLA WM – wzmocnienie międzynarodowej współpracy

Logotyp konkursu

Zakończyła się trzecia edycja konkursu „WM DLA WM. WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2020 ROKU”.

Jego celem jest wspieranie zaangażowania samorządów lokalnych z województwa warmińsko-mazurskiego w realizację międzynarodowych projektów, które budują nowe i wzmacniają już istniejące partnerstwa międzynarodowe, wspierają rozwój społeczno-gospodarczy regionu oraz służą aktywizacji społeczności lokalnych.

Trzecia edycja konkursu cieszyła się dużym zainteresowaniem – wpłynęło 31 wniosków złożonych przez podmioty z całego regionu (samorządy lokalne, szkoły czy instytucje kultury).

Na czerwcowej sesji radni sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego podjęli uchwałę, zgodnie z którą województwo warmińsko-mazurskie dofinansuje 14 projektów na łączną kwotę 60 tys. zł.

Lista projektów, które uzyskały dofinansowanie


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK