Kontakt

Unia i współpraca zagraniczna

Konsultacje on-line Funduszy Norweskich

Logotyp projektu

W każdy piątek w godz. 13:00-15:00 istnieje możliwość udziału w LiveChat z ekspertami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) dla zainteresowanych aplikowaniem w konkursie „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” Funduszy Norweskich.

Termin składania wniosków w tym naborze został przedłużony do 14 maja 2020 roku.

W ogłoszonym przez PARP konkursie o środki mogą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy chcą realizować innowacyjne projekty w ramach jednego z poniższych obszarów tematycznych:
- technologie przyjazne środowisku,
- technologie poprawiające jakość życia,
- innowacje w zakresie wód śródlądowych lub morskich,
- schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet.

Program ,,Rozwój przedsiębiorczości i innowacje'' jest realizowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, a Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest krajowym operatorem odpowiedzialnym za zarządzanie programem, ogłoszenie konkursów oraz przyznanie dofinansowania wybranym projektom w formie bezzwrotnej pożyczki.

Polska jest jednym z kilkunastu krajów, które realizują programy wparcia finansowane przez Rząd Norwegii i rządy krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). https://popw.parp.gov.pl/component/programs/program/funduszenorweskie

Głównym celem udzielania wsparcia finansowego jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami, a państwem-beneficjentem. W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo, że nie są członkami UE.

Więcej informacji na temat LiveChat z ekspertami znajduje się na stronie https://popw.parp.gov.pl/component/content/article/59615:fundusze-norweskie-chat-z-ekspertem


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK