Kontakt

Unia i współpraca zagraniczna

Jaka nowa edycja Programu Południowy Bałtyk 2020+

Logotyp Programu

Rozpoczęto procedurę przetargową na przygotowanie analizy społeczno-ekonomicznej, SWOT/TOWS oraz drzewa problemów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027.  

Oprócz przygotowania pisemnego materiału wprowadzającego, zamówienie obejmuje również moderowanie dyskusji podczas Wspólnego Komitetu Programującego oraz udzielanie profesjonalnych ekspertyz w trakcie przygotowania nowej edycji Programu Interreg Południowy Bałtyk na lata 2021-2027.

Ponadto opcjonalnie zamówienie może zostać rozszerzone o opracowanie wspólnej strategii oraz dobór priorytetów Programu.
Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury opublikowano na stronie internetowej Centrum Projektów Europejskich (TUTAJ)

Oferty w języku polskim należy składać do Centrum Projektów Europejskich , zgodnie z wymogami przedstawionymi na stronie internetowej CPE (TUTAJ).

Termin składania ofert upływa 8 maja 2020 r. o godz. 9:00.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK