Kontakt

Unia i współpraca zagraniczna

Międzynarodowe projekty z szansą na finansowe wsparcie

Logotyp - ilustracja

Ruszyła trzecia edycja konkursu „WM dla WM. Wsparcie współpracy międzynarodowej jst w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 roku”.

Ideą inicjatywy jest wspieranie zaangażowania samorządów lokalnych z województwa warmińsko-mazurskiego w realizację międzynarodowych projektów, które budują nowe i wzmacniają już istniejące partnerstwa międzynarodowe, rozwój społeczno-gospodarczy regionu, służą aktywizacji społeczności lokalnych oraz promują województwo za granicą.

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać gminy i powiaty, a także ich jednostki organizacyjne (m.in. szkoły, domy kultury). Łączna pula środków wynosi 60 tys. zł.

Zgłoszenia przyjmowane  są do 7 lutego 2020 roku. Organizatorem inicjatywy jest samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. W ubiegłym roku dofinansowano łącznie 15 najciekawszych projektów z całego regionu.

Do pobrania:
- Regulamin konkursu
- Projekt umowy
- Regulamin - aktualizacja wniosku
- Regulamin - karta oceny formalnej
- Regulamin - karta oceny merytorycznej
- Regulamin - wzór pełnomocnictwa
- Regulamin - wzór wniosku

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK