Kontakt

Unia i współpraca zagraniczna

Dofinansowanie współpracy transgranicznej z partnerami z Litwy

Logotyp projektu

Rozpoczął się kolejny nabór wniosków w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska, który wspiera polsko-litewskie projekty transgraniczne. W województwie warmińsko-mazurskim wsparcie mogą uzyskać podmioty publiczne i instytucje non-profit z subregionu ełckiego.

Celem programu jest wspieranie inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego w obszarze przygranicznym poprzez współpracę transgraniczną.

Efekty działań to m.in. wzrost gospodarczy regionu i poprawa jakości życia poprzez ściślejszą współpracę transgraniczną między ludźmi i instytucjami z obszaru objętego Programem.

W ramach IV otwartego naboru istnieje możliwość dofinansowania projektów obejmujących trzy następujące priorytety:
- Priorytet 1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami;
- Priorytet 2. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników;
- Priorytet 3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

Fundusze przeznaczone na Priorytet 4 "Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej" zostały rozdzielone w ramach trzech poprzednich naborów i aktualnie nie ma możliwości aplikowania w ramach tego priorytetu.

Szczególnie oczekiwane, z punktu widzenia Programu, są projekty dwustronne, przyczyniające się do realizacji Priorytetu II - celu szczegółowego Programu 2.2. Zmniejszenie bezrobocia poprzez skoordynowane inicjatywy transgraniczne na rzecz zatrudnienia.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych, natomiast partnerzy projektu muszą wnieść 15% wkładu własnego. Minimalny budżet projektu wynosi ponad 50 000,00 euro, a maksymalny to 1 mln euro.

Podręcznik Programu do 4. naboru wniosków zawierający niezbędne załączniki (np. wzór wniosku o dofinansowanie, wytyczne dotyczące wypełniania wniosku, itp.) oraz szczegółowe wymagania dotyczące 4. naboru wniosków, znajdują się na stronie internetowej Programu: www.lietuva-polska.eu , sekcja menu DOKUMENTÓW.

W najbliższym czasie ukażą się informacje na temat szkoleń dedykowanych IV naborowi wniosków. Zachęcamy do śledzenia naszej strony poświęconej EWT oraz strony Programu www.lietuvapolska.eu 

Jeśli mają Państwo pomysł na projekt transgraniczny, poszukują partnerów litewskich do jego realizacji, prosimy o wypełnienie formularza poszukiwania partnerów i wysłanie na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Propozycje partnerskie należy wypełnić w języku angielskim.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 września 2019 r. o godz. 16:00 czasu litewskiego (GMT + 02:00).

W przypadku dodatkowych pytań o nabór zachęcamy także do kontaktu z działającym w Olsztynie Regionalnym Punktem Kontaktowym Programu Litwa-Polska e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 89 521 93 24.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK