Kontakt

Unia i współpraca zagraniczna

Święto Polonii w obwodzie kaliningradzkim

Spotkanie w Kaliningradzie

Delegacja samorządu województwa wzięła udział w uroczystym otwarciu XVIII Dni Kultury Polskiej w Czerniachowsku.

Co roku w uroczystościach w Czerniachowsku bierze udział kilkuset rodaków, wśród zaproszonych gości nie brakuje przedstawicieli Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie, jak również władz rosyjskich.

Jest to jedno z dwóch przedsięwzięć, obok Forum Organizacji Polonijnych, w których aktywnie uczestniczy Polonia ze wszystkich ośrodków Obwodu Kaliningradzkiego m.in: Czerniachowska, Bałtijska, Kaliningradu, Ozierska, Znamienska oraz Gusiewa.

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie „Dom Polski” im. F. Chopina w Czerniachowsku. Stałym elementem programu uroczystości są występy młodzieżowych oraz dziecięcych grup tanecznych i wokalnych skupionych wokół polonijnej organizacji.

Kontakty z Polonią i Polakami zagranicą są jednym z priorytetów współpracy zagranicznej samorządu województwa. Bogatą współpracę regionu Warmii i Mazur z „Domem Polskim” w Czerniachowsku wypełniają liczne przedsięwzięcia kulturalne, edukacyjne i młodzieżowe.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK