Kontakt

Unia i współpraca zagraniczna

Doroczne Forum Euroregionu Bałtyk w Szwecji

Spotkanie w Szwecji

W Kalmar zakończyło się Doroczne Forum Interesariuszy Euroregionu Bałtyk oraz posiedzenie Prezydium Euroregionu. W tym roku wydarzenie było jednocześnie konferencją końcową projektu CaSYPoT (Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej).

Podczas spotkania zaprezentowano główny rezultat projektu CaSYPoT – strategię młodzieżową Euroregionu Bałtyk, która zawiera przykłady dobrych praktyk w zakresie angażowania młodzieży w życie społeczne. Uczestnicy Forum dyskutowali również nad lokalnymi strategiami młodzieżowymi, budowaniem kompetencji wśród młodzieży i nowymi pomysłami na projekty.

Po dłuższej przerwie działania wznowiła grupa robocza Euroregionu Bałtyk ds. wody. Istnieje pilna potrzeba nowych, wspólnych działań na rzecz ochrony wód, gdyż ilość i jakość dostępnych wód w południowej części Regionu Morza Bałtyckiego stale spada (zanieczyszczenia, susze).

Prezydium Euroregionu Bałtyk uzgodniło kalendarz przewodnictwa do roku 2030. Postanowiono odejść od rotacji między krajami i przenieść ją na poziom organizacji członkowskich. Oznacza to, że każda z organizacji członkowskich będzie sprawować przewodnictwo co 10 lat. Województwo Warmińsko-Mazurskie będzie przewodniczyć Euroregionowi Bałtyk w 2022 roku.

Prezydium wyraziło zgodę na kontynuację istnienia Rady Młodzieżowej w obecnym kształcie i zaakceptowało jej wizję, misję i cele. Najbliższym wydarzeniem dla młodzieży będzie czerwcowy obóz Baltic Sea Youth Camp w Gdańsku - Sobieszewie. Pojawiła się też propozycja utworzenia wspólnej platformy młodzieżowej dla Regionu Morza Bałtyckiego, która skupiłaby różne inicjatywy młodzieżowe realizowane przez organizacje bałtyckie.

Uczestnicy wysłuchali również informacji o zaangażowaniu Euroregionu w projekty Interconnect i Dunc, oraz o najbliższym posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program Południowy Bałtyk w Pałandze 16 maja.

Województwo będzie gospodarzem następnego posiedzenia Prezydium Euroregionu, które zaplanowano w Iławie w dniach 11-12 września.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK