Kontakt

Unia i współpraca zagraniczna

Rozmowy o wspólnych działaniach w Europie

Posiedzenie w Brukseli

W Brukseli zakończyła się 134. sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów. W wydarzeniu uczestniczył marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin.

Europejski Komitet Regionów to unijna instytucja, która została powołana do życia w 1994 roku na mocy Traktatu z Maastricht.

W jego skład wchodzi 350 przedstawicieli europejskich regionów i miast. Rolą KR jest reprezentowanie na forum unijnym przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych. Komitet wpływa na ustawodawstwo UE poprzez wydawanie opinii na tematy propozycji legislacyjnych Komisji Europejskiej. Członkowie Komitetu mają również uprawnienia do wyrażania opinii z własnej inicjatywy, które przekładane są Radzie, Komisji i Parlamentowi Europejskiemu.

Podczas ostatniej sesji zainaugurowano inicjatywę „Miasta i regiony na rzecz integracji migrantów”. Są to wspólne działania, które sprzyjają włączeniu społecznemu. Zebrani goście uczestniczyli również w dwóch debatach „W drodze do przyszłego budżetu UE odpowiadającego naszym ambicjom” oraz „Prawa podstawowe i wartości UE”.

W tym roku Europejski Komitet Regionów obchodzi 25-lecie swojego powstania, a Polska 15.-rocznicę wstąpienia do Unii Europejskiej oraz 30. rocznicę wyborów (4 czerwca 1989).

W minionych dniach odbyło się również posiedzenie polskiej delegacji do Komitetu Regionów, na którym omówiono aktualny stan prac nad Wieloletnimi Ramami Finansowymi. Członkowie polskiej delegacji w Europejskim Komitecie Regionów reprezentują interesy polskich samorządów. W tym celu aktywnie pracują we wszystkich komisjach KR oraz uczestniczą w sesjach plenarnych, dbając o odpowiednie uwzględnianie polskich stanowisk i interesów. W ramach swoich obowiązków delegacja współpracuje z Radą UE, Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską, pozostając również w bieżącym kontakcie ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE w celu uzgadniania wspólnych działań.

Podczas ostatniego spotkania w Brukseli odbyła się jeszcze jedna uroczystość. Foyer na 5. piętrze Europejskiego Komitetu Regionów otrzymało imię Pawła Adamowicza, zamordowanego prezydenta Gdańska.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK