Kontakt

Unia i współpraca zagraniczna

Wymiana młodzieży z Polski i Rosji

Ilustracja do tekstu. Fot. stockvault.net

Trwa nabór wniosków w ramach konkursu organizowanego przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2018”.

Celem konkursu jest wsparcie projektów wymiany młodzieży (w wieku 13-26 lat), których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów.

Przedsięwzięcie polega na zorganizowaniu dwóch wizyt: grupy młodzieży polskiej w Rosji oraz grupy młodzieży rosyjskiej w Polsce. Każda z wizyt powinna trwać nie krócej niż 4 i nie dłużej niż 14 dni, z wyłączeniem czasu trwania podróży.

Tematy priorytetowe:
- Bohaterowie popkultury w Polsce i Rosji – co mówią o naszych społeczeństwach?
- Unikalności małych ojczyzn bogactwem Polski i Rosji.
- Zawody przyszłości – człowiek vs. robot?
- Jestem tym co jem? Bio, eko i organic. Żywność, żywienie a zdrowie.
- Ze wszystkich nieważnych rzeczy futbol jest zdecydowanie najważniejszą. Na ile sport stał się dla współczesnego człowieka ostatnim świętym rytuałem?
- Patriotyzm 100 lat po odzyskaniu niepodległości – w czym wyraża się miłość ojczyzny?

W konkursie mogą wziąć udział szkoły, uczelnie wyższe, fundacje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i samorządy terytorialne.

Projekt musi zostać zrealizowany nie później niż do 31 października 2018 roku. Termin wniosków upływa 2 marca 2018 roku.

WIĘCEJ INFORMACJI


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK