Kontakt

Unia i współpraca zagraniczna

Gościliśmy na Forum Organizacji Polonijnych

Forum Polonijne Obwodu Kaliningradzkiego

Po raz jedenasty odbyło się Forum Organizacji Polonijnych Obwodu Kaliningradzkiego. Polonijne wydarzenie jest jednym ze sztandarowych przedsięwzięć organizowanych przez Stowarzyszenie „Dom Polski” im. F. Chopina w Czerniachowsku.

W ramach przedsięwzięcia zorganizowano konferencję naukową pn. „Śladami polskości i Polaków w obwodzie kaliningradzkim” oraz zajęcia warsztatowe rękodzieła kaszubskiego. Forum zainaugurował koncert galowy, podczas którego zaprezentowany został dorobek kulturalny i twórczy organizacji polonijnych działających w obwodzie kaliningradzkim.

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego od lat wspiera przedsięwzięcia polonijne organizowane przez Stowarzyszenie „Dom Polski” im. F. Chopina w Czerniachowsku. W tym roku współorganizował wymianę młodzieży zorganizowaną wspólnie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach oraz przy współpracy z samorządową instytucją kultury – Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie – „Wakacje z językiem polskim”.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK