Kontakt

Kształtowanie oferty turystycznej regionu

III konferencja - edycja 2016

Konferencja pod tym tytułem odbędzie się we wtorek (31 maja) w olsztyńskim Centrum Wdrażania i Promocji Innowacyjności (ul. Jagiellońska 91a).

Wśród prelegentów są m.in. Magdalena Kachniewska, ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Armin Mikos von Rohrscheidt z Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele jednostek samorządowych różnego szczebla, touroperatorzy, gestorzy bazy noclegowej, reprezentanci i członkowie klastrów turystycznych, przedstawiciele i członkowie W-MROT, przedstawiciele lokalnych organizacji turystycznych, lokalnych grup działania, organizacji pozarządowych i sfery naukowej.

Cel konferencji:

  • poznanie trendów konsumenckich i możliwości stojących przed usługodawcami turystycznymi w kontekście stosowania nowoczesnych narzędzi komunikacji rynkowej;
  • poznanie zmian w zarządzaniu turystyką które stymulują rozwój oferty turystycznej;
  • poznanie preferencji cudzoziemców;
  • integracja przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz branży turystycznej;
  • wymiana doświadczeń.

W programie m.in. prelekcja dr hab. Armin Mikos von Rohrscheidt pt. „Wykorzystanie potencjału szlaków tematycznych w tworzeniu lokalnej i regionalnej oferty turystyczno-kulturowej”, debata regionalna z udziałem przedstawicieli branży i środowiska turystycznego prowadzona przez Piotra Zmyślonego z Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Będzie można też wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez dr hab. Magdalenę Kachniewską ze Szkoły Głównej handlowej w Warszawie pod nazwą „Nowe technologie jako czynnik wzmocnienia atrakcyjności szlaków turystyki kulturowe”

Organizator: Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, we współpracy z powiatami ziemskimi województwa: Bartoszyckim, Braniewskim, Działdowskim, Elbląskim, Ełckim, Giżyckim, Gołdapskim, Iławskim, Lidzbarskim, Mrągowskim, Nidzickim, Nowomiejskim, Oleckim, Olsztyńskim, Ostródzkim, Piskim, Szczycieńskim, Węgorzewskim, Polska Organizacja Turystyczna oraz Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna.

ZOBACZ PREZENTACJE:

- Preferencje cudzoziemca, czyli czym przyciągnąć turystę niemieckiego - analiza i prognozy podróży mieszkańców Niemiec - Paweł Lewandowski, dyrektor Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej
- Synergia turystyki, kultury i nowych technologii – przejściowa moda czy stabilny trend? - dr hab. Magdalena Kachniewska, prof. Szkoły Głównej handlowej w Warszawie
- „Oferta turystyczna regionu Warmii i Mazur na antenie Telewizji Polskiej, czyli jak nie zapłacić fortuny za promocję? - Agnieszka Babalska, kierownik sekcji Promocji, Marketingu i Reklamy TVP3 OLSZTYN
- Zarządzanie szlakami turystycznymi na przykładzie Szlaku Zabytków techniki i Szlaku kulinarnego „Śląskie Smaki” - Agnieszka Sikorska – Dyrektor Śląskiej Organizacji Turystycznej

 

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK