Kontakt

Kształtowanie oferty turystycznej regionu

II konferencja - edycja 2015

Okazją do spotkania była druga edycja konferencji „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur”. Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego reprezentował wicemarszałek Jacek Protas.

W spotkaniu wzięło udział 150 osób reprezentujących jednostki samorządowe różnego szczebla, touroperatorów, gestorów bazy noclegowej, klastry turystyczne, największe organizacje turystyczne regionu, lokalne grupy działania, organizacje pozarządowe, media oraz sferę naukową.

Uczestnicy wydarzenia zapoznali się najnowszymi trendami konsumenckimi i możliwościami stojącymi przed usługodawcami turystycznymi w kontekście stosowania narzędzi komunikacji rynkowej; zmianami w zarządzaniu turystyką, które stymulują rozwój oferty turystycznej; nowymi sposobami finansowania inwestycji w turystyce.

Organizatorem konferencji byli Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, we współpracy ze wszystkimi powiatami ziemskimi województwa. Partnerem wspomagającym była Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna.

W wyniku połączenia środków finansowych samorządu województwa oraz 19 powiatów pozwoliło zminimalizować koszty na rzecz osiągnięcia większych korzyści z realizowanego przedsięwzięcia.

ZOBACZ PREZENTACJE:

Krystyna Hartenberger-Pater
- Główne kierunki zmian
- Konspekt

Anna Jaroszuk
- Prezentacja

Magdalena Kachniewska
- Warsztaty
- Wykład
- Forum Olsztyn

 Elżbieta Nowosiadły
- Turystyka PPP
- Sposoby finansowania inwestycji w turystyce

Broszura

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK