Kontakt

Turystyka i promocja regionu

Powstaje nowa atrakcja turystyczna Warmii i Mazur

Pałac w Karnitach

Zarząd województwa zdecydował o przyznaniu pierwszej z czterech dotacji celowych na realizację projektu pn. „Szlak dworów bałtyckich - budowanie europejskiego szlaku dworów bałtyckich“.

Historia może być pasjonującą podróżą, jeśli jest ukazana w ciekawy sposób. Na przykład przez pryzmat różnorodności kulturowej państw, które łączy południowy Bałtyk. Projekt zakłada bowiem opracowanie szlaku transgranicznego dziedzictwa kulturowego dworów i pałaców w obszarze południowego Bałtyku.

- Jestem przekonany, że powstający europejski szlak dworów i pałaców  w Niemczech, Danii, Szwecji, na Litwie i w Polsce może stać się jedną ze sztandarowych atrakcji turystycznych naszego subregionu - mówi Marcin Kuchciński, marszałek województwa. - To dowód, że program Interreg Południowy Bałtyk wchodzi w kolejną fazę współpracy. To także budowanie relacji pomiędzy naszymi samorządami  i szansa na dodatkowy impuls rozwojowy dla subregionu, a co za tym idzie dla naszego województwa. Z czego bardzo się cieszę.

Realizacja zadania budowania europejskiego szlaku dworów bałtyckich będzie dofinansowana z Programu Interreg South Baltic 2021-2027. Jednym z partnerów projektu jest Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, jednostka podległa samorządowi województwa.

Przyznana przez zarząd dotacja w kwocie 15 tys. zł stanowi wymaganą pierwszą część wkładu własnego, którą Centrum, przystępując do projektu, zadeklarowało na ten rok. W kolejnym roku dotacja wyniesie 60 tys. zł i tyle samo w roku 2026. Natomiast w 2027 roku będzie to kwota nieco ponad 50 tysięcy zł. W sumie wkład własny Centrum wyniesie 20 procent wartości projektu, a kwotę prawie 742 tys. zł. pokryje Interreg.  

W zakresie przewidzianych w projekcie działań będą prowadzone szkolenia, warsztaty i wyjazdy studyjne dla właścicieli lub operatorów dworów i pałaców, którzy zechcą włączyć swój obiekt do szlaku.

Planowane są również eventy edukacyjne, plenery artystyczne dla młodzieży, promowanie nowego rodzaju turystyki „dworskiej“, udział w tworzeniu asocjacji dworów regionu i znakowaniu szlaku dworów południowego Bałtyku.

Realizacja projektu ma się przyczynić do znaczącego wzrostu rozpoznawalności poszczególnych dworów. Partnerem wiodącym projektu jest Tourism Association Vorpommern z Niemiec, który będzie podpisywać umowy z pozostałymi partnerami, w tym z CEiIK w Olsztynie, co nastąpi nie wcześniej niż we wrześniu 2024 roku.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK